หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานดื่มน้ำชาการกุศล เพื่อบำรุงการศึกษา ในงาน”มหกรรมการศึกษากำปงมลายู” 

170
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 ณ บริเวณเขื่อนริมคลองหน้ามัสยิดแก้วนิมิตร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ชม-ชิม-ช๊อป ภายในงานมีการประกวดและแข่งขันทักษะทางภาษามลายู และบูทเสื้อผ้าและอาหารจำหน่ายเพื่อการกุศล สนใจร่วมบริจาคหรือติดต่อร้านค้าได้ที่ 097-1237711, 084-3317046 ร่วมเป็นเจ้าภาพและภาคีเครือข่าย
#ชมรมมลายู ม.รังสิต
#มัสยิดแก้วนิมิตร
#มัสยิดอัลอะลา
#สถาบันตูวันอาอีซะห์
#สถาบันดีนุ้ลอิสลาม
#มัสยิดนูรุนยากีน
#โรงเรียนธรรมโรจน์พินิจพัฒนา
#โรงเรียนนูรุ้ลอิสลามศึกษา
#ศูนย์ศึกษาโลกมุสลิม สถาบันวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา
และสถาบัน องค์กรต่างๆ ฯลฯ
#มหกรรมการศึกษากำปงมลายู เพราะให้การศึกษา… ได้ ไม่สิ้นสุด