หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ศอ.บต. เร่งเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดสินค้า OTOP

4

ทั้งนี้ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. น้นย้ำว่าจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหากลุ่มผู้ประกอบการผลิตสินค้า OTOP โดยจะเพิ่มกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อให้มีกำลังการผลิตเพียงพอกับความต้องการ และจะสำรวจปัญหาต่างๆ ที่ทำให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้า OTOP ไม่สามารถส่งสินค้าให้ไปรษณีย์ได้เพื่อเร่งแก้ปัญหาเป็นลำดับต่อไป