ทาทา สตีลขึ้นแท่นบริษัทคุณภาพแห่งปี 2561

3

21 มกราคม 2562 มร.ราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ ประจำปี 2561 (The Prime Minister’s Industry Award 2018)จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่บริษัทที่ผ่านการประเมินด้านนโยบายและกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากร การเฝ้าติดตามการวัดผล รวมทั้งการทบทวนปรับปรุงนวัตกรรม เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพฯ