หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวการเมือง

เปิดให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้แล้ว

38

กกต.เปิดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ ล่วงหน้าได้ทางอินเตอร์เน็ตได้แล้ว

 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยเกี่ยวกับการเปิดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต นอกเขต และนอกราชอาณาจักร ทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 28 มกราคม–19 กุมภาพันธ์ 2562 ว่า ผู้ที่ลงทะเบียนนอกเขต และนอกราชอาณาจักรสามารถเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดได้ทาง www.khonthai.com ส่วนใครที่ต้องการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตของตนเองต้องยืนยันสิทธิขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยตัวเองในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ หรือยืนยันทางไปรษณีย์