ฮิญาบของฉัน

#1 กุมภาพันธ์ #World Hijab Day

ท่ามกลางสังคมที่หลากหลายวัฒนธรรม แฟชั่นที่ลอกเลียนแบบกันประหนึ่งของโหลที่ยากจะพบเจอความงดงามที่มาจากตัวตนของแต่ละคน

“ฮิญาบได้สร้างคุณค่าให้แก่ฉัน ด้วยภาพลักษณ์ของสตรีเพศที่ถูกจัดสรรอย่างมีเกียรติในสังคมของผู้ที่ได้รับการศึกษา”

ฉันกลายเป็นสตรีที่มีความสวยงามทันสมัยในรูปแบบเฉพาะตัว มีแฟชั่นเฉพาะตนที่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถลอกเลียนแบบได้

อัลฮัมดุลิลลาฮ์.. ฉันขอกล่าวขอบคุณในความเมตตาของเอกองค์อัลลอฮ์ ซบ.
ภายใต้ผ้าคลุมผืนนี้

…ไม่มีผู้ใดใช้คำพูดหยาบคายในทางชู้สาวหรือส่อไปทางลามกอนาจารกับฉัน

… เพื่อนต่างเพศไม่รุกล้ำสัมผัสถึงตัวฉัน ด้วยเพราะฮิญาบได้เป็นเครื่องเตือนถึงความเหมาะสมทั้งปวง

… ฮิญาบได้ให้สติแก่ฉันในการสำรวมอารมณ์หรือบุคคลิกภาพอันพึงมี

… ฮิญาบได้ปกป้องฉันจากสายตาที่ไร้ซึ่งมารยาทที่อาจลวนลามหรือก่อให้เกิดอันตรายจากเพศตรงข้าม และเกิดเหตุได้มากมายในสังคมยุคสมัยนี้

… ผู้คน”ต่าง”ศาสนิกได้ปกป้องฉันจากสิ่งต้องห้ามทางศาสนาทั้งการรับประทานและการอาจสัมผัสปนเปื้อนนานา

… ผู้คน”ร่วม”ศาสนิกที่พบเห็นแม้ไม่ใช่ญาติพี่น้องหรือคนรู้จัก พวกเขาได้กล่าว “สลาม”แก่ฉัน ซึ่งมีความหมายถึงพรอันสูงส่งจากพระผู้เป็นเจ้า “ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน”

เมื่อเราได้รับการกล่าวอำนวยพรอยู่เสมอนั้น คือการยิ่งเพิ่มความจำเริญและสิ่งที่ดีงามให้แก่ชีวิตเรา ประหนึ่งต้นไม้ที่ได้รับการบำรุงด้วยปุ๋ยชั้นดีอยู่เสมอ จึงเติบโตอย่างสง่างามและมีคุณค่าแก่ผู้พบเห็น

ท้ายที่สุด ณ วันที่เราต้องกลับคืนสู่พระองค์ ฮิญาบยังคงปกป้องเราจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงไปถึงโลกภายหลังจากความตาย

ในวันที่เรายังมีลมหายใจอยู่

…เรายังสามารถเลือกหยิบฮิญาบเองได้ด้วยการปกป้อง ปกปิดตนให้ห่างไกลจากสิ่งไม่ดี อันนับมาซึ่งสิ่งต้องห้ามที่ก่อให้เกิดบาปติดตัวเรา

…เราสามารถสร้างคุณค่าในตัวตนเองได้

…เราสามารถวางตัวเองไว้ในกลุ่มสตรีเพศแห่งสวงสวรรค์

…เราสามารถอยู่ในความโปรดปรานของพระองค์

…เราทำได้ด้วย “ฮิญาบของเรา” ในวันนี้

หรือ

เราจะรอให้คนในครอบครัวเรียกหาฮิญาบให้แก่เรา ในวันที่เรากลับคืนสู่พระองค์

ขอวิงวอนต่อพระองค์ โปรดสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บ่าวของพระองค์ ด้วยความมั่นคงในดีน (ศรัทธา) แห่งอิสลาม ขอพระองค์โปรดเมตตาชี้นำทางด้วยเถิด..
ยาอัลลอฮ์

เขียนโดย : บีบี ชะห์เระห์บานู