โรงงานอุตสาหกรรม15จว.ประกาศหยุดการผลิตชั่วคราว! มั่นใจช่วยลดฝุ่นพิษ50%

40

1,500 โรงงานอุตสาหกรรม 15จังหวัด ประกาศหยุดลดกำลังผลิต ช่วยลด‘ฝุ่นพิษ’50%

นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และตัวแทนจาก 8 กลุ่มอุตสาหกรรมใน 15 จังหวัด ว่า ที่ประชุมมีมติร่วมกันในการร่วมลดปริมาณการปล่อยมลพิษในภาคอุตสาหกรรม ที่คาดว่ามีสัดส่วนคิดเป็น 5% จากปริมาณฝุ่นทั้งหมด โดยช่วงตรุษจีนระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์นี้ โรงงานประมาณ 1,300-1,500 โรง ใน 15 จังหวัดทั่วประเทศ จะแสดงความร่วมมือหยุดโรงงาน หรือลดการผลิตลง คิดเป็นสัดส่วน 20-50% คาดว่าจะสามารถลดการปล่อยฝุ่นลงได้ถึง 50%

ทั้งนี้ 1,300-1,500 โรงงาน ใน 15 จังหวัด ประกอบด้วย ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น ราชบุรี สระบุรี สงขลา นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ระยอง นครปฐม ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ จากจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 2,599 โรง โดยความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมครั้งนี้ กระจายอยู่ใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย เครื่องจักรกลโลหะ โรงหล่อ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ยาง ปิโตรเคมี รถยนต์ ปูนซิเมนต์ น้ำตาล และผลิตภัณฑ์หนัง

ด้านนายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ทางภาคอุตสาหกรรมต้องการแสดงความจริงใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมลดฝุ่น และอยากให้ทุกภาคส่วนของสังคมช่วยกัน ออกมาตรการเพื่อหยุดยั้งสถานการณ์ครั้งนี้ โดยหลังจากนี้หากปริมาณฝุ่นยังเยอะก็จะมีมาตรการอื่นๆต่อไป โดยปัจจุบันนอกจากมาตรการหยุดหรือลดการผลิตแล้ว ส.อ.ท.ได้ประสานให้โรงงานใช้เครื่องมือออนไลน์ อาทิ การประชุมผ่านวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ การตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ในระบบโลจิสติกส์

สำหรับมาตรการระยะยาวจะเพิ่มจำนวนโรงงานที่ร่วมหยุดหรือลดการผลิตให้มากขึ้นกรณีที่พบว่าค่าฝุ่นมีปริมาณสูง การสนับสนุนให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า(อีวี) และผลักดันการติดตั้งเครื่องมือกำจัดฝุ่น