สคอ.หนุนห้ามขายเหล้าวันสงกรานต์ ชี้ช่วยลดเจ็บ-ตาย

22
พรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

“เครือข่ายลดอุบัติเหตุ” สนับสนุนนโยบาย “ห้ามขายเหล้าวันสงกรานต์ 13 เมษายน” ชี้ช่วยสร้างความปลอดภัยทางถนน ลดจำนวนผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต

จากกรณีที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)โดย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณามาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 และมีมติเห็นชอบให้มีมาตรการห้ามขายเหล้า ในวันสงกรานต์ 13 เมษายน 2562 และในช่วงเดือนมีนาคมจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน แต่มีการมอบให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งหากเห็นชอบ จะจัดทำเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อบังคับใช้ต่อไปนั้น

นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) เปิดเผยว่า ตนเองเห็นด้วยกับการที่จะมีการประกาศบังคับห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันที่ 13 เมษายน ซึ่งเป็นวันมหาสงกรานต์และเป็นวันที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด เนื่องจากเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะวันที่ 13 เมษายน คนมักเล่นน้ำสงกรานต์และเฉลิมฉลองด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ซึ่งจากข้อมูลศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)พบว่าเฉพาะวันที่ 13 เมษายน เกิดอุบัติเหตุ 820 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 86 ราย ผู้บาดเจ็บ 852 คน สาเหตุจากดื่มแล้วขับสูงถึงร้อยละ 47.56 และหากย้อนไปเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวนตัวเลขตายจากดื่มแล้วขับก็สูงถึงร้อยละ 48.86 เช่นกัน

“การที่ทุกฝ่ายเห็นถึงอันตรายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถและส่งผลกระทบให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน จนนำไปสู่การเห็นชอบมาตรการห้ามขายเหล้า วันสงกรานต์ 13 เมษายน 2562 นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ เพราะการดื่มเป็นสาเหตุอันดับต้นของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งตนเอง คนรอบข้าง ครอบครัว ตลอดจนสร้างภาระค่าใช้จ่ายตามมาอีกมายมาย และหากในอนาคตจะมีการประกาศห้ามขายเหล้าเฉพาะวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี ก็จะเป็นสิ่งที่ดี ที่จะร่วมกันสร้างความปลอดภัยทางถนน ลดอุบัติเหตุอันเกิดจากการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ลงไปอย่างเห็นผลแน่นอน” ผอ.สคอ.กล่าว