ปตท. คว้า 2 รางวัลธรรมาภิบาลระดับสากลจากนิตยสาร Corporate Governance Asia

6

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับมอบ รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ รางวัลองค์กรแบบอย่างด้านธรรมาภิบาลดีเด่นในทวีปเอเชีย (Asia’s Icon in  Corporate Governance) ที่ ปตท. ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14  และรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่นในเอเชียแห่งปี (Asian Corporate Director Recognition Awards) ในฐานะผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์โดดเด่นในการบริหารจัดการองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล จัดโดยนิตยสารคอเปอร์เรต กอฟเวอแนนซ์ (Corporate Governance Asia) ซึ่งเป็นนิตยสารการเงินการลุงทุนชั้นนำในเอเชีย