มีผู้เห็นดวงจันทร์ สำนักจุฬาฯ ประกาศให้พรุ่งนี้เป็นวันเริ่มต้นเดือนรอมฎอน

188
โลโก้สำนักจุฬาราชมนตรี

“มีผู้เห็นดวงจันทร์” สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศให้วันพรุ่งนี้ จันทร์ ที่ 6 พ.ค. 2562 เป็นวันเริ่มต้นเดือนรอมฎอน

ตามที่ จุฬาราชมนตรีประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ในวันอาทิตย์ ที่ 5 พ.ค. 2562 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า แล้วรายงานผมไปยังสำนักคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อตรวจสอบและแจ้งผลยังสำนักจุฬาราชมนตรี เพื่อจุฬาราชมนตรีจะได้ออกประกาศแจงผลการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันสำคัญทางศาสนาต่อไปนั้น 

ในการนี้ ปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าว “มีผู้เห็นดวงจันทร์” ทางสำนักจุฬาราชมนตรี จึงประกาศให้วันพรุ่งนี้ จันทร์ ที่ 6 พ.ค. 2562 เป็นวันเริ่มต้นเดือนรอมฎอน จึงให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศถือศีลอดโดยทั่วกัน