ตุรกี กับความหวังในการฟื้นฟูจักรวรรดิออตโตมัน เพ้อฝันหรือเป็นได้จริง?

500

ตุรกีและซีเรียกลับมาเป็นประเด็นร้อนบนหน้าสื่อต่างๆ ในขณะนี้อีกครั้ง หลังกองทัพตุรกีเริ่มบุกโจมตีทางตอนเหนือของซีเรียอย่างหนักหน่วงตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันกองกำลังชาวเคิร์ด (Kurd หรือ Kurdish คือกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประชากรราว 30 ล้านคน อาศัยอยู่ในบริเวณ 4 ประเทศในตะวันออกกลางคือ ตุรกี อิหร่าน ซีเรีย และอิรัก) ให้ออกห่างจากพรมแดน ซึ่งหลายพื้นที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังประชาธิปไตยซีเรีย (Syrian Democratic Forces – SDF กองกำลังส่วนใหญ่ประกอบด้วยนักรบชาวเคิร์ดซึ่งสังกัดปีกทางทหารของกลุ่มชาวเคิร์ดซีเรียในนาม”หน่วยป้องกันประชาชน – People’s Protection Units -YPG และเป็นส่วนหนึ่งของพรรค Kurdistan Workers’ Party หรือ PKK) เพื่อสร้างแนวกันชนซีเรียตอนเหนือ (Northern Syria Buffer Zone) และผลักดันผู้อพยพจำนวนหลายล้านคนกลับเข้าไปในซีเรีย หลังจากที่สหรัฐฯ พันธมิตรหลักของชาวเคิร์ดถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ (สหรัฐให้การสนับสนุนและส่งอาวุธให้ชาวเคิร์ดรบกับกลุ่มไอซิส (ISIS) ในประเทศซีเรียก่อนหน้านี้) โดยผู้นำตุรกีชี้แจงว่าปฏิบัติการครั้งนี้จำเป็นต้องทำเพื่อความมั่นคงของชาติและชายแดนตุรกีเพื่อกำจัดผู้ก่อการร้าย เพราะ“YPG” เป็นสาขาของพรรคแรงงานเคอร์ดิสถาน “PKK” กบฏกลุ่มหลักที่ต่อสู้เพื่อแยกดินแดนทางภาคใต้ของตุรกีมายาวนาน

ซึ่งสอดคล้องกับการปราศรัยในการประชุมใหญ่สมัยสามัญครั้งที่ 6 ในเดือนสิงหาคม ค.ศ.2018 ของพรรคความยุติธรรมและการพัฒนา (Justice and Development Party – AKP ก่อตั้งในปี ค.ศ.2001) ของนายเรเจป เตร์ยิป เออร์โดกัน ประธานาธิบดีตุรกี ( Recep Tayyip Erdogan ค.ศ. 1954 – ปัจจุบัน) การประชุมครั้งนั้นมีข้อสรุปหลักคือ การฟื้นฟูพรรคความยุติธรรมและการพัฒนาเพื่อฟื้นการนำและการขับเคลื่อนประเทศต่อไปในท่ามกลางความยากลำบากทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับสหรัฐและตะวันตก ความวุ่นวายทางการเมืองจากกลุ่มต่อต้านที่ตุรกีถือเป็นกลุ่มก่อการรัายและเป็นภัยความมั่นคงที่สำคัญสองกลุ่ม คือ กลุ่มแบ่งแยกดินแดนชาวเคิร์ด และขบวนการอิสลามของเฟตฮุลลาห์ กูเลน (Fethullah Gulen เกิด ค..1941 ปัจจุบันลี้ภัยไปอาศัยอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา)

สำหรับเออร์โดกันแล้วการสร้างพรรค AKP และการสร้างประเทศตุรกีใหม่นั้นเป็นสิ่งเดียวกัน และไม่เพียงเท่านั้น เขายังต้องการสร้าง ตุรกีที่ยิ่งใหญ่ และเรียกร้องให้เยาวชนในชาติ คิดถึงอนาคตของตุรกีในปี ค..2071 ซึ่งเป็นเวลาครบรอบ 1,000 ปี ที่ผู้นำชนชาติเติร์กรบชนะกองทัพของจักรวรรดิไบเซนไทน์ (Byzantine Empire ค.ศ.330 – ค.ศ.1453 เป็นจักรววรรดิที่สืบทอดโดยตรงจากจักรวรรดิโรมันตะวันตกในสมัยโบราณ มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิล Constantinople – ประเทศตุรกีในปัจจุบัน) และสามารถเข้าครอบครองคาบสมุทรอนาโตเลียได้ซึ่งถือเป็นการเปิดประตูสู่ยุคแห่งความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิออตโตมัน (Ottoman Empire ..1453 – ..1923) “เออร์โดกันกล่าวถึงภารกิจนี้ตั้งแต่การประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่ 4 ในปีค..2012”

เติร์ก”จากชนเผ่าเร่ร่อนสู่จักรวรรดิออตโตมัน

เดิมชนชาติเติร์ก (Turk) คือชนเผ่าเร่ร่อนหลายเผ่าปรากฎตัวและตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณดินแดนเอเชียกลางมานับพันๆ ปี มีวิวัฒนาการผ่านยุคสมัย ในราวคริสต์ศตวรรษที่ 6 ชาวเติร์กอพยพจากเอเชียกลางไปยังดินแดนใกล้เคียง จนกระทั่งปีค..1071 สุลต่านอัล อาสลัน ผู้นำชาวเซลจุกเติร์ก (Seljuk Turk) ได้รับชัยชนะในสงครามกับจักรวรรดิไบเซนไทน์ ชัยชนะครั้งนี้เปิดทางให้ชนเชื้อสายเติร์กจากเอเชียกลางหลั่งไหลเข้าสู่ดินแดนอนาโตเลีย (Anatolia หรือเอเชียไมเนอร์ ซึ่งเป็นดินแดนทางตะวันตกของทวีปเอเชีย ในทางภูมิศาสตร์หมายถึงดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศตุรกีในปัจจุบัน) ถือเป็นดินแดนที่มีวัฒนธรรมและอารย