ตุรกีประณามอิสราเอลสร้างนิคมใหม่ในปาเลสไตน์

70
แฟ้มภาพ [Nedal Eshtayah - Anadolu Agency]

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (8 ม.ค.) รัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีประณามอิสราเอลต่อการตัดสินใจสร้างบ้านในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครอง Memo รายงานอ้างอิงสำนักข่าวอะนาโดลูของตุรกี

“การอนุมัติของอิสราเอลในการก่อสร้างบ้านใหม่เกือบ 2,000 หลังของนิคมผิดกฎหมายในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครอง เป็นตัวอย่างล่าสุดของแนวทางที่ผิดกฎหมายและย่ามใจของอิสราเอล” คำแถลงกระทรวงต่างประเทศตุรกีกล่าว

“ อิสราเอลซึ่งมีนิสัยในการเพิกเฉยต่อความอ่อนไหวของประชาคมระหว่างประเทศในประเด็นปัญหาปาเลสไตน์ยังคงยึดสิทธิของชาวปาเลสไตน์ด้วยการปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย” คำแถลงระบุ

คำแถลงเน้นว่า นโยบายของอิสราเอลในการขยายการตั้งถิ่นฐานที่ผิดกฎหมายซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดในการแก้ปัญหาแบบสองรัฐควรยุติโดยเร็วที่สุด