OKMD ผนึกกำลังผู้เชี่ยวชาญพัฒนาโอทอปไทย

นายอารยะ มาอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD (ที่ 3 จากซ้าย) และนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญการตลาดต่างประเทศ ร่วมกันเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการทางการตลาด “เข้าใจตลาด พัฒนาจากตัวตน” เพื่อชี้ช่องทางพัฒนาสินค้า OTOP แก่ผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้สามารถส่งขายในต่างประเทศได้มากขึ้น กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ.อุดรธานี