พช. ตรัง ร่วมพิธีเปิดงาน “เทศกาลแลลูกลม ชมถ้ำเขาช้างหาย เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมนาหมื่นศรี”

40

เมื่อค่ำวันที่ 17 ก.พ.2563 เวลา 19.00 น. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน “เทศกาลแลลูกลม ชมถ้ำเขาช้างหาย เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมนาหมื่นศรี” ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563 ณ บริเวณถ้ำเขาช้างหาย ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ในการนี้ นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายสันติชัย คงดี พัฒนาการอำเภอนาโยง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดงานฯ พร้อมแขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงานจำนวนมาก โดย นายวิโรจน์ เยาว์ดำ กล่าวรายงาน เป็นงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมนำไปสู่การท่องเที่ยวตำบลนาหมื่นศรี เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลนาหมื่นศรี โดยนำเสนอในรูปแบบแข่งขันลูกลม การแสดงพื้นบ้าน การออกร้าน OTOP ของดีจากทุกตำบล การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนาหมื่นศรี รวมถึงการแสดง แสง สี เสียง ศิลปวัฒนธรรมตรัง งานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในอันที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำหรับการแข่งขันลูกลม เป็นความเชื่อที่ถ่ายทอดกันมาเป็นเวลานาน เกี่ยวพันกับวิถีนา เชื่อกันว่าลูกลมเป็นลูกของพระพาย ซึ่งวันหนึ่งเป็นฤดูเก็บเกี่ยว มีนกกามากินข้าวในนา พระพายเลยให้ลูกลมมาทำหน้าที่ดูแลนาข้าว ลูกลมเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ จึงได้ใช้ไม้ไผ่มาเหลา ทำแบบเดียวกันกับกังหันวิดน้ำ เมื่อโดนลมก็จะมีเสียงดัง ทำให้นกกาไม่กล้ามากินข้าวในนา ความดังกล่าวทราบถึงเทวดา เทวดาจึงสั่งให้ทหารเอกชื่อเวศหนู นำเรื่องลูกลมมาบอกกล่าวแก่มนุษย์ ดังนั้น ประโยชน์ของลูกลมนาหมื่นศรี เปรียบเสมือนหุ่นไล่กาของภาคกลาง ต่างกันตรงที่ลูกลมใช้เสียงในการขับไล่นกกา

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้เรื่องราวความเชื่อของการแข่งลูกลมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พิธีทำขวัญข้าว การแข่งขันตำข้าวและหุงข้าวแบบโบราณของ 8 หมู่บ้าน ลานวัฒนธรรมชมการแสดงวิถีนาจากชาวบ้านและโรงเรียนต่างๆ ชมตลาดพื้นบ้าน เลือกซื้อสินค้าชุมชน ตลอดถึงวิถีผ้าทอของนาหมื่นศรี ที่มีการสืบทอดมากว่า 200 ปี พร้อมทั้งไฮไลท์ของงานคือการการแข่งขันลูกลม ที่ตัดสินจากความสวยงามในการประดับตกแต่งและเสียงของลูกลม