“ศิลปาชีพ ประทีปไทย โอทอปก้าวไกล ด้วยพระบารมี” ครั้งที่ 4

กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญพสกนิกรชาวไทย ร่วมเทิดพระเกียรติ “พระมารดาแห่งศาสตร์ศิลป์แผ่นดินสยาม” ชมนิทรรศการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย จำหน่ายและสาธิตผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั่วประเทศ ผลงานสร้างสรรค์ฝีมือ สืบสานศิลปหัตถกรรมที่พัฒนาเป็นอาชีพที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงถึงการจัดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย โอทอปก้าวไกล ด้วยพระบารมี ครั้งที่ 4 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่พระองค์ทรงงานการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาไทยมากว่า 60 ปี โดยเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2498 ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านในชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นครั้งแรก ทอดพระเนตรชาวบ้านนุ่งซิ่นไหมมัดหมี่กันเป็นส่วนใหญ่ จึงมีพระราชดำริให้มีการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวบ้าน และต่อมาในวันที่ 21 กรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2519 ได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อฝึกอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านและเพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาไทย ส่งผลให้ชาวบ้านมีการนำภูมิปัญญามาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์จำหน่าย สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ทำให้ภูมิปัญญาไทยได้รับการอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่สืบไปจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากนั้น ยังก่อให้เกิดโครงการส่งเสริมอาชีพของหน่วยงานต่างๆ อย่างมากมาย รวมถึงโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP

ภายในงานจะประกอบไปด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระมารดาแห่งศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าได้มาร่วมลงนามถวายพระพรในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงส่งเสริมงานศิลปาชีพ ประชาราษฎร์ได้รับโอกาสพัฒนาฝีมือและสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเยี่ยมร่วมอนุรักษ์งานศิลป์อันเป็นอัตลักษณ์ของชาติไว้ให้อยู่คู่แผ่นดิน นอกจากนี้ ยังมีผลงานนิทรรศการช่างสิบหมู่ การแสดงสาธิตผลิตภัณฑ์เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้ง 4 ภาค อาทิ

ภาคกลาง ได้แก่ เบญจรงค์ลายทอง จากกลุ่มศิลป์สุวรรณภูมิ ที่ได้รับการเชิดชูเป็นครูช่างแผ่นดินของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ปี 2554 , หัวโขนสยามศิลป์ ที่ได้รับการฝึกอาชีพจากศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

ภาคเหนือ ได้แก่ กลุ่มทอผ้าแต้มตะกอ ซึ่งเป็นผ้าไหมลายโบราณบ้านโคกหม้อ ได้รับการเชิดชูครูช่างหัตถศิลป์และทายาทหัตถศิลป์ ประจำปี 2556 , ผ้าหม้อห้อมจก กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ ที่ได้มีโอกาสนำผ้าซิ่นตีนจกทูลเกล้าถวายฯ สมเด็จแม่ทรงสนพระทัยและพระราชทานทุนสนับสนุน

ภาคใต้ ได้แก่ กลุ่มนครหัตถศิลป์ ถมเงิน ถมทอง ซึ่งเป็นครูช่างสอนที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องข้างสังข์หยดที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงโปรดให้ฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวนี้

ภาคอีสาน มีผลงานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ผ้าไหมตีนแดงและผ้าแพรวา จากกลุ่มชุมชนภูไทดำ และผลิตภัณฑ์งานสร้างสรรค์ที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติอีกมากมาย

นายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีฯ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ภายในงานยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติจากกลุ่มประเทศ AEC กิจกรรมการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP) การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ผลิตภัณฑ์เด่นทุกจังหวัดและผลิตภัณฑ์โอทอป กว่า 2,000 บูธ เพื่อให้ประชาชนได้เลือกซื้อหาอย่างจุใจ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กรมแพทย์แผนไทย สถาบันรหัสสากล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

และที่พิเศษไปกว่านั้น ภายในงานยังได้จัดสรรพื้นที่สำหรับผู้ปกครองที่พาลูกหลานมาเที่ยวชมงานให้สามารถพักผ่อนได้ในบริเวณโซนสนามเด็กเล่น ที่มีบริการ WIFI ฟรี เพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสบอกรักแม่และทุกคนที่คุณรัก รวมทั้งแชร์ความประทับใจที่ได้มาร่วมงาน และยังจัดให้มีจุดบริการห่อของขวัญด้วย

สำหรับกิจกรรมบันเทิง มีศิลปินดารามาสร้างสีสัน อาทิ ก้อง สหรัถ / กบ ทรงสิทธิ์ / หมู พิมพ์ผกา กับน้องนาย ลูกชาย/ เบ็นซ์ พรชิตากับคุณแม่/ สุนารี ราชสีมา/ หลิว อารดา/ ชมพู ฟรุ๊ตตี้/ หญิง ธิติกานต์/    ติ๊ก ชิโร่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมทุกวัน การประกวดร้องเพลงเยาวชนและกิจกรรมอื่นๆ มากมาย

ในโอกาสนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนและพี่น้องคนไทยทั่วทั้งประเทศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาร่วมสนับสนุนผลงานฝีมือคนไทยด้วยกันในงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย โอทอป   ก้าวไกล ด้วยพระบารมี” ครั้งที่ 4 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค  เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00-21.00 น.

7 6 5 4 3 1