พช.นนทบุรี เร่งขับเคลื่อนหนุนเสริมงานพัฒนาชุมชน พร้อมส่งมอบรถยนต์ เสริมทัพแก่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

9

10 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. ณ ห้องติวานนท์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดนนทบุรี

โอกาสนี้ ที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัด ว่าที่พ.ต. สุเนตร ทองดี และนายปกรณ์กิตติ์ รังสิยานนท์ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอแนะแนวทางการทำงาน รวมถึงแนวทางการสนับสนุนการทำงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และอำเภอ รวมถึงได้แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน และการจัดทำสื่อให้ปังให้ดังให้กับทีมงานพัฒนาชุมชนในการประชุมครั้งนี้

นอกจากนี้ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ได้ส่งมอบรถยนต์(รถบรรทุก)กระบะ ที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดสรรมาให้ จำนวน 2 คัน เพื่อส่งมอบให้ใช้ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี และอำเภอไทรน้อย โดยมีนางสาวโสภิดา บุญเนาว์ พัฒนาการอำเภอเมืองนนทบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไทรน้อย นางปรียานุช สุพิมพานนท์ พัฒนาการอำเภอไทรน้อย รับมอบรถยนต์ ณ บริวณหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี