นิด้าโพลเผย “คนไทย” กังวลโควิดระบาดรอบสอง 39.79% เชื่อเกิดขึ้นแน่

11
ภาพ freepik.com

นิด้าโพลเผยคนไทยกังวล “โควิด” ระบาดรอบ 2 โดยร้อยละ 39.79 มั่นใจว่าเกิดขึ้นแน่ เหตุให้คนต่างชาติเข้าประเทศ ภาครัฐ-ปชช.การ์ดตก ต่างด้าวลอบเข้าเมือง

วันนี้ (22 ก.ค.) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “โควิด-19 รอบ 2?” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 17-18 ก.ค. 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,269 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประเทศไทยจะเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 เป็นรอบที่ 2

จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงความกังวลว่าประเทศไทยจะเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 เป็นรอบที่ 2 พบว่า ร้อยละ 35.46 ระบุว่า กังวลมาก เพราะ ประชาชนบางกลุ่มละเลยการป้องกันตนเอง และหากมีการแพร่ระบาดอีกจะทำให้การใช้ชีวิตแย่ลงกว่าเดิม รายได้จะหายไปมากกว่าเดิม ร้อยละ 31.05 ระบุว่า ค่อนข้างกังวล เพราะ ยังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 อยู่ และมาตรการการป้องกันไม่รัดกุม โดยเฉพาะการเปิดให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศ ร้อยละ 16.23 ระบุว่า ไม่ค่อยกังวล เพราะ มั่นใจในการทำงานของรัฐบาลว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ในขณะที่บางส่วน บอกว่าอาศัยอยู่ในจังหวัดที่ไม่ได้เป็นพื้นที่เสี่ยง และประชาชนส่วนใหญ่ดูแลและป้องกันตนเองดี และร้อยละ 17.26 ระบุว่า ไม่กังวลเลย เพราะ ประชาชนส่วนใหญ่ดูแลและป้องกันตนเองดี เชื่อมั่นในมาตรการการป้องกันของรัฐบาล และไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ภายในประเทศติดต่อกันนานมาก

ด้านความคิดเห็นต่อประเทศไทยจะมีการเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ภายในประเทศเป็นรอบที่ 2 จากการสำรวจ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.79 ระบุว่า จะเกิดขึ้นแน่ เพราะ มีการเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศแบบไม่มีการกักตัว ส่วนชาวต่างชาติไม่ค่อยป้องกันตนเอง ประชาชนบางกลุ่มละเลยการป้องกันตนเอง และรัฐบาลขาดความระมัดระวัง ไม่มีการควบคุมที่เข้มงวด รองลงมา ร้อยละ 30.89 ระบุว่าจะไม่เกิดขึ้น เพราะ ยังเชื่อมั่นว่ารัฐบาลสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ได้ และประชาชนส่วนใหญ่มีการป้องกันตนเอง การ์ดยังไม่ตก ร้อยละ 29.00 ระบุว่า ไม่มั่นใจ เพราะ รัฐบาลการ์ดเริ่มตกและเกรงว่าจะไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ไว้ได้ และเชื้อไวรัสก็ยังไม่หมดไป 100%

ท้ายที่สุดเมื่อถามกลุ่มผู้ที่ระบุว่าประเทศไทยจะเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ภายในประเทศเป็นรอบที่ 2 “อย่างแน่นอน” และ กลุ่มที่ระบุว่า “ไม่มั่นใจ” พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.01 ระบุว่า การอนุญาตให้คนต่างชาติเข้าประเทศได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ รองลงมาร้อยละ 44.93 ระบุว่า ภาครัฐการ์ดตก (ขาดการระมัดระวัง ป้องกัน) ร้อยละ 42.53 ระบุว่า การแอบลักลอบเข้าเมืองของคนต่างชาติ ร้อยละ 18.24 ระบุว่า ประชาชนการ์ดตก (ขาดการระมัดระวัง ป้องกัน)