อธิบดี พช. นำจิตอาสาปลูกป่าเขาขยาย 2,569 ต้น เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2563

7

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี “รวมพลังอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563” โดยมีนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายเสน่ห์ บุญสุข ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัดชัยนาท ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เขาขยาย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้มงคลรวม 2,569 ต้น ประกอบด้วย ต้นสัก ประดู่ มะค่า และพะยูง ซึ่งเป็นไม้มงคลมีมูลค่า ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตัวเอง โดยเฉพาะไม้มีมูลค่าเพื่อเป็นหลักทรัพย์ในอนาคตและเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศไทย

“วันนี้ผมดีใจที่ได้ทำสิ่งที่ดีเป็นมงคล ในเรื่องของการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเวียนมาบรรจบในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ที่เขาขยายแห่งนี้เป็นพื้นที่สาธารณะ ที่สำคัญที่สุดคือจะทำให้พี่น้องประชาชนได้อยู่อย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมดี เรื่องใหญ่ที่สุดที่สำคัญกับประเทศเราคือเรื่องของป่าไม้ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเพียรพยายามให้คนไทยได้ช่วยกันปลูกป่ามาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งปัจจุบันป่าไม้ของเราในภาพรวมของประเทศยังอยู่ในสภาพที่น่าวิตกอยู่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน พระองค์ท่านทรงมีพระบรมราชโองการในการที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอด แนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพราะฉะนั้น การบำเพ็ญประโยชน์ด้วยจิตอาสาในวันนี้ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านจึงสำคัญยิ่ง และผมเองต้องกราบขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ขอกราบขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือกันในวันนี้”


อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่าในพื้นที่เขาขยายแห่งนี้เป็นพื้นที่สาธารณะที่มีต้นไม้ที่พวกเราทุกคนได้มาช่วยกันปลูกไว้จำนวนมาก เรามีสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นต้นจามจุรี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคลในปีนี้ เรามีสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีที่เป็นส่วนต้นไม้สีม่วง และในวันนี้เรากำลังจะมีต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สิ่งที่ผมพูดมานี้ก็อยากจะให้พี่น้องชาวชัยนาทช่วยกันตระหนัก ช่วยกันทำนุบำรุงดูแลสวนเฉลิมพระเกียรติให้มั่นคงถาวร เป็นร่มเงาให้กับคนชัยนาท และเป็นสิ่งที่พวกเราฝันกันก็คือว่า เราจะมีบ้านของนกเพิ่มเติมจากสวนนกที่เป็นชื่อเสียงของจังหวัดชัยนาท และสถานที่แห่งนี้ก็จะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้นักท่องเที่ยว นักกีฬา และผู้ที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจได้มาศึกษาดูนก มาศึกษาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของต้นไม้ แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่า ที่นี่ก็จะกลายเป็นเหมือนเขตอุทยานห้วยขาแข้งในอนาคต สามารถออกกำลังกาย ขี่จักรยาน เดิน วิ่ง แอโรบิก เพราะฉะนั้นในโอกาสสำคัญนี้ ผมขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่มาร่วมมือช่วยกันปลูกต้นไม้

ทั้งนี้ เขาขยายนั้นแต่เดิมเป็นภูเขารกร้างที่ถูกขุดหน้าดินไปขายจนกลายเป็นพื้นที่แห้งแล้ง เสมือนทะเลทราย มีความสูงประมาณ 120 เมตร พื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ เป็นพื้นที่ภูเขาประมาณ 157 ไร่ และพื้นที่ราบเชิงเขาประมาณ 843 ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ 8.6 กิโลเมตร โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ครั้งสมัยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เมื่อปี 2557 ได้ให้ทุกภาคส่วนช่วยกันพลิกฟื้น จนปัจจุบันเป็นผืนป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นปอดแห่งใหม่ให้กับชาวชัยนาท