จุฬาฯ ประกาศให้มัสยิดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด “งดละหมาดวันศุกร์” ป้องกันโควิด

สำนักจุฬาราชมนตรี ออกประกาศให้ “มัสยิดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด” งดละหมาดวันศุกร์ มัสยิดใน “จังหวัดพื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง” ให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด หารือผู้ว่าราชการจังหวัด กำหนดมาตรการป้องกัน มัสยิดหารือฝ่ายปกครองในพื้นที่ และขอความร่วมมืองดกิจกรรมทางศาสนาทุกรูปแบบเพื่อป้องกันโควิดระบาด

วันที่ 5 มกราคม สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ออกประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่าด้วยการละหมาดวันศุกร์ โดยยึดแนวทางปฏิบัติดังนี้

1.มัสยิดที่อยู่ใน “จังหวัดควบคุมสูงสุด” ตามคำสั่งศุนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ให้งดการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะต์) ที่มัสยิด

2.มัสยิดใน “จังหวัดพื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง” ให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ประสานหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับสถาณการณ์การแพร่ระบาด สำหรับมัสยิดที่อยู่ในจังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ให้อิหม่ามประจำมัสยิดหารือกับฝ่ายปกครองในพื้นที่เพื่อการบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

3.ขอความร่วมมืองดการจัดกิจกรรม การรวมตัวเป็นกลุ่ม ได้แก่ การออกดะวะห์ หรือตับลีฆ การจัดงานกุศลของมัสยิด มูลนิธิ สมาคม ชมรม งานบรรยายศาสนธรรมประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน การเรียนการสอนศาสนาภาคบังคับ การเรียนการสอนประจำมัสยิด โดยให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตนให้ทบทวนบทเรียนภายในบ้าน

โดยให้ปฏิบัติตามประกาศนี้ไปจนกว่าสถาณการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติหรือมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น