นายกรัฐมนตรี อวยพรพี่น้องชาวไทยมุสลิม ในโอกาสเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1442

25

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อวยพรพี่น้องชาวไทยมุสลิม ในโอกาสเดือนรอมฎอน ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงพร้อมใช้ “สติ-อดทน”ช่วงโควิดระบาด

เมื่อวันที่ 12 เม.ย.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวเนื่องในโอกาสต้อนรับเดือนรอมฎอน ประจำฮิจเราะห์ศักราช 1442 ว่า

“ผมขอส่งความปรารถนาดีและขอแสดงความยินดีต่อพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศที่จะได้ปฏิบัติศาสนกิจสำคัญในเดือนแห่งความศรัทธาของพี่น้องชาวมุสลิมในการขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ รวมทั้งทดสอบความเข้มแข็งทางด้านร่างกาย และจิตวิญญาณ ด้วยการถือศีลอด การละเว้นอบายมุขทุกประเภท และการยึดมั่นในการทำความดี อันเป็นการสร้างกุศลอันแรงกล้าแก่ตนเอง”

“ในปัจจุบันแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย อาจส่งผลต่อการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาหลาย ๆ ประการ แต่การฝึกตนในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ ย่อมจะทำให้ท่านทั้งหลายได้ใช้สติและความอดทน ที่จะดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาท ซึ่งจะช่วยทำให้จิตใจผู้ปฏิบัติ มีความบริสุทธิ์งอกงามด้วยศรัทธาอันแรงกล้า และคุณงามความดีที่ได้เพียรปฏิบัตินี้ย่อมจะส่งผลให้ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติมีแต่ความสงบสุขร่มเย็นต่อไป”

“ในโอกาสอันเป็นมงคลในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1442 นี้ ผมขอให้พระผู้อภิบาลได้โปรดประทานพรอันประเสริฐให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกคนจงประสบแต่ความสุขสวัสดี มีความจำเริญรุ่งเรือง มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และสัมฤทธิผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ เพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสันติสุขแก่ประเทศชาติสืบไป” นายกฯ กล่าว