พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ผู้ตรวจการแผ่นดินแถลงผลงานประจำปีงบประมาณ 2558

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ผู้ตรวจการแผ่นดินแถลงผลงานประจำปีงบประมาณ 2558 พร้อมเปิดตัวรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เพื่อช่วยประชาชน
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ศาสตรจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยพลเอก วิทวัส รชตะนันท์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกันแถลงผลงานประจำปีงบประมาณ 2558 ภายใต้การเสวนา เรื่อง “ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อประชาชน” พร้อมทั้งเปิดตัวรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เพื่อช่วยประชาชน ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ