ย้ายด่วน! ผอ.-ครู โรงเรียนในจชต. จัดหมูใส่ข้าวกล่องให้นักเรียนมุสลิมระหว่างทัศนศึกษา

กรณีให้เด็กมุสลิมกินหมูระหว่างไปทัศนะศึกษาก­รุงเทพฯ กำลังเป็นประเด็นปัญหา ในความสัมพันธ์ระหว่าง ข้าราชการครูของรัฐกับชาวบ้านบาโงกาบู ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ชาวบ้านได้มารวมตัวกัน ที่โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและให้ผู้มีอำน­าจรับผิดชอบ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีกในอนาคต / ขอบคุณคลิปข่าวจาก wartani.com


 

รองผู้ว่าฯปัตตานี หารือแก้ปัญหากรณีครูนำอาหารกล่องมีเนื้อหมูเป็นให้นักเรียนมุสลิมรับประทาน สรุปสั่งย้ายผอ. และครูที่รับผิดชอบดูแลไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 2 พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบ

นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หารือแนวทางการแก้ปัญหา กรณีครูโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม อำเภอยะรัง จัดเตรียมอาหารกล่องที่มีเนื้อหมูเป็นส่วนประกอบ ให้นักเรียนที่ส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ระหว่างทัศนศึกษา สร้างความไม่พอใจจากผู้ปกครอง

นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 2 ตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง ภายใน 15 วัน โดยให้ผู้อำนวยการ และครูที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องอาหาร ไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 ยืนยัน ไม่นิ่งนอนใจ พยายามแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ทุกฝ่ายสบายใจ

กรณีนี้สืบเนื่องจากที่ครูโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม จ.ปัตตานี ได้เดินทางไปทัศนะศึกษาที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอยุธยา ระหว่างวันที่ 11 – 13 พ.ย.58 ตามโครงการทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ จำนวนทั้งสิ้น 103 คน โดยเด็กนักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ส่วนคุณครูที่ไปเป็นไทยพุทธ

แต่ในวันเดินทางกลับในช่วงเช้าของวันที่ 13 พ.ย.ทางครูได้จัดเตรียมอาหารกล่องให้แต่เมื่อผู้ปกครองเปิดกล่องข้าวกลับพบลักษณะของเนื้อที่นำมาปรุงเป็นอาหาร มีลักษณะคล้ายหมูและได้รีบแจ้งไปยังนักเรียนที่กำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ต้องหยุดกินทันที สร้างความไม่พอใจให้กับบรรดาผู้ปกครองของนักเรียนเป็นอย่างมาก

และเมื่อเดินทางมาถึงชาวบ้านที่ได้รู้ข่าวก็เกิดความไม่พอใจกับการกระทำของครู เนื่องจากเป็นการดูหมิ่น และตั้งข้อสังเกตว่าการเดินทางในครั้งนี้ทำไมไม่มีครูมุสลิมเดินทางไปด้วย ชาวบ้านได้รวมตัวกันและเรียกร้องให้ครูรับผิดชอบ

จนในที่สุดทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 ได้มีหนังสื่อด่วนที่สุดให้ นางสารณี ครูในฐานะเจ้าของโครงการผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องอาหารของนักเรียน ไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 เช่นเดียวกับนายพีรพัฒน์ ชูชัย ผู้อำนวยการ ให้มาช่วยราชการ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 เช่นเดียวกัน