สหรัฐฯ เตือนไทย ตกเป็นเป้าหมาย “ไอเอส” ชี้จุด “ห้าง-รถไฟฟ้า”

แฟ้มภาพ

“สหรัฐฯ” แจ้งเตือนเฝ้าระวังเคร่งครัด “ไทย” ตกเป็นเป้าหมายถูกโจมตีจากกลุ่ม “ไอเอส” ชี้จุดพื้นที่สำคัญ ห้าง-สถานบันเทิง-รถไฟใต้ดิน-รถไฟฟ้า ระบุเป็นการขยายพื้นที่อิทธิพลก่อการร้าย“

เว็บไซต์สำนักข่าวเดลินิวส์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 19 ก.พ. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.ชาติชาย แตงเอี่ยม รอง ผบช.ปรท.ผบช.ตม. ลงนามในหนังสือคำสั่งเลขที่ 0029.322/467 ลงวันที่ 15 ก.พ.59 ถึง ผบช.สตม. ที่ปรึกษา (มค.) และรอง ผบช.สตม. มีใจความว่า เพื่อทราบและดำเนินการตามหนังสือ บช.ส.ลับด่วน 0028.(9)/32 ลง 3 ก.พ.59 ตามสั่งการ ผบ.ตร. ลงวันที่ 29 ม.ค.59 ท้ายนัยหนังสือ บช.ส.ลับ ที่ 0028.(ขว)/56 ลง 29 ม.ค.59 เนื่องด้วยได้รับการแจ้งเตือนจาก ที่ปรึกษาพิเศษ สอท.สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย SPECIAL ASSISTANT (SA) ถึงความเป็นไปได้ในการก่อเหตุในประเทศไทยของกลุ่มก่อการร้ายเพื่อโจมตีแหล่งชุมชนสาธารณะ อาทิ ห้างสรรพสินค้า แหล่งท่องเที่ยว สถานบันเทิง รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) รถไฟฟ้า (BTS)

เนื่องจากแผนการขยายพื้นที่อิทธิพลของกลุ่ม IS ที่แพร่อิทธิพลมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อินโดนีเซีย,มาเลเซีย) ซึ่งอาจเคลื่อนไหวเข้าใกล้ประเทศไทยมากขึ้น จึงกำชับให้ปฏิบัติตามหนังสือ สตม.ลับ ด่วนที่สุด ที่ 0029.122/400 ลงวันที่ 5 ก.พ.59 พร้อมทั้งแจ้งเตือนภาคเอกชนในพื้นที่ให้มีมาตรการในการ รปภ.อย่างเข้มงวด ซึ่งในการประสานการปฏิบัติควรระมัดระวังข้อมูล โดยให้ใช้วิธีการอ้างอิงสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในประเทศอินโดนีเซีย และให้พิจารณาพร้อมปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติโดยเคร่งครัด กรณีมีเหตุสำคัญเร่งด่วน หรือมีข้อมูลข่าวสารสำคัญ ให้มีการตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยให้รายงาน ผบช.สตม. ที่ปรึกษา(มค) รอง ผบช.สตม.(ปป) และ รอง ผบช.สตม.(มค) ทราบในโอกาสแรก และรายงานสถานการณ์เป็นเอกสารมายัง ศปก.สตม. โดยเร็ว“

ขอบคุณ/ที่มา : http://www.dailynews.co.th/crime/380667