ต้องไปให้ได้! กอเตอร์ (Kotor) เมืองเก่าแก่ในชายฝั่งทะเลมอนเตเนโก

244
เมืองกอเตอร์ (Kotor)

กอเตอร์ (Kotor) เมืองเก่าแก่ในชายฝั่งทะเลมอนเตเนโกรที่ถูกเก็บรักษาอย่างดีตามแบบฉบับยุคกลางถูกสร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 12 และ 14 ซึ่งมีสถาปัตยกรรมยุคกลางและมรดกทางวัฒนธรรมมากมาย โดยองค์กรยูเนสโกได้ระบุไว้ให้เป็น “โลกทางธรรมชาติ และ มรดกทางประวัติศาสตร์”

Hiking-the-Kotor-Walls-281-1024x682place_to_see_before_you_die_bay_of_kotor_montenegro_images_2114607390.jpg_resized_552 place_to_see_before_you_die_bay_of_kotor_montenegro_images_1100336708.jpg_resized_552 place_to_see_before_you_die_bay_of_kotor_montenegro_images_296352083.jpg_resized_552place_to_see_before_you_die_bay_of_kotor_montenegro_images_1866760961.jpg_resized_552 place_to_see_before_you_die_bay_of_kotor_montenegro_images_75039531.jpg_resized_552 place_to_see_before_you_die_bay_of_kotor_montenegro_images_176409711.jpg_resized_552