วันเสาร์ 23 กันยายน 2023

800px-Isfahan_Lotfollah_mosque_ceiling_symmetric

Masjid-Shah-Imam-in-Isfahan-from-Wikipedia
shaykh-lotfollah-mosque-in-Esfahan-from-Shutterstock

เรื่องล่าสุด

กองบก.แนะนำ