อธิบดี พช.ลงใต้ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ พช. ชายแดนใต้

20

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เดินทางร่วมคณะนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา)
ในโอกาสเดินทางไปราชการและติดตามการดำเนินนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญของรัฐบาล โอกาสนี้นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการและพบปะผู้ประกอบการ OTOP พร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาสินค้าแก่กลุ่มกระเป๋ากระจูด จ.นราธิวาส ด้วย โดยมีนางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรม พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส และ เจ้าหน้าที่ พช. ในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ จังหวัดนราธิวาส

1469505968772 1469505915618 1469505970558