นายก อบต.เชิงทะเล แจงกรณีเด็กนักเรียนชูป้ายขออาคารเรียนศาสนาคืน

257

นายก อบต.เชิงทะเล จ.ภูเก็ต แจงกรณีกลุ่มเด็กนักเรียนจากอุทยานการศึกษามัสยิสมูกัรร่ม ออกมาชูป้ายเรียกร้องขอสถานที่เรียนศาสนาคืนจาก อบต. หลังจากอาคารเรียนถูกปรับปรุงไปเป็นโรงเรียนอนุบาลมุสลิมตำบลเชิงทะเล ระบุอาคารเรียนสอนศาสนาและจริยธรรม ยังอยู่ระหว่างดำเนินการปรังปรุง

MGR online รายงานว่า นายมาแอน สำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ชี้แจงกรณีมีกลุ่มเด็กนักเรียนจากอุทยานการศึกษามูกัรร่มบ้านบางเทา ออกมาชูป้ายข้อความเรียกร้องขอให้ทาง อบต.เชิงทะเล คืนโรงเรียนสอนศาสนาให้แก่เด็กๆ เพื่อให้ได้มีที่เรียน หลังจากอาคารเรียนสอนศาสนาถูกปรับปรุงไปเป็นโรงเรียนอนุบาลมุสลิมตำบลเชิง ทะเล เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (30 ก.ค.) ว่า สำหรับชุมชนบ้านบางเทาหมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 5 เป็นชุมชนมุสลิมเกือบ 100% อยู่ในเขตรับผิดชอบ และบริหารโดย อบต.เชิงทะเล มีมัสยิดทั้งหมด 3 แห่ง และมีบาลาย 3 แห่ง และสถานที่สอนเรียนศาสนา (ศูนย์อบรมศาสนาและจริยธรรม) อีก 3 แห่ง

เมื่อปี พ.ศ. 2542 อบต.เชิงทะเล ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 12 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 12 ห้อง พร้อมอาคารสำนักงานสำหรับครูผู้สอน โดยการเสนอนโยบายงบประมาณของตนสมัยที่ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิก อบต.เชิงทะเล ในสมัยนั้น ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 6 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเปิดเป็นโรงเรียนสอนศาสนา และวิชาสามัญระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับประถมปีที่ 6 เมื่ออาคารได้ก่อสร้างแล้วเสร็จนั้น ทาง อบต.เชิงทะเล โดยผู้บริหารในสมัยนั้นไม่สามารถที่จะเปิดสอนเรียนตามวัตถุประสงค์นั้นได้ ทำให้อาคารดังกล่าวว่าง ประกอบกับในช่วงนั้นทางมัสยิดมูกัรร่มบ้านบางเทา ได้ดำเนินการเปิดสอนเรียนศาสนาและจริยธรรมอิสลาม ในช่วงวันเสาร์ และวันอาทิตย์ (ครึ่งวันเสาร์ และวันอาทิตย์ตั้งแต่ 08.00-12.00 น.) จึงได้ขอเปิดใช้อาคารดังกล่าว หรือที่ตั้งใช้เรียกว่า “อาคารอุทยานการศึกษา” เพื่อใช้สอนเรียนศาสนาและจริยธรรมในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ และสอนเรียนอัลกุรอาน ในช่วงตอนเย็น

นอกจากนี้ ยังมีศูนย์อบรมเด็กวัยก่อนเกณฑ์ภายใต้การกำกับดูแลของมัสยิดมูกัรร่มบ้านบาง เทา ซึ่งใช้อาคารที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้สนับสนุนงบประมาณ ก่อสร้างอาคาร จำนวน 5 ล้าน บาท และต่อมา ทางมัสยิดมูกัรร่มบ้านบางเทา โดยอิหม่ามวิชิต หวันหยี และกรรมการศึกษาได้ยก หรือถ่ายโอนภารกิจศูนย์อบรมเด็กวัยก่อนเกณฑ์ที่ทางมัสยิดกำกับดูแลอยู่ มอบให้ อบต.เชิงทะเล กำกับดูแล และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมูกัรร่มบ้านบางเทา ภายใต้การกำกับดูแลโดย อบต.เชิงทะเล

559000007822503

นายมาแอน กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อตนได้เข้ามาบริหารในฐานะนายก อบต.เชิงทะเล ก็ได้กำหนดนโยบายให้เปิดโรงเรียนอนุบาล สอนเรียนทั้งศาสนาและสามัญ โดยเฉพาะ ให้มีสอนเรียนทั้ง 2 ภาษา จึงได้ขอปรับปรุงอาคารอุทยานการศึกษา เป็นโรงเรียนอนุบาลมุสลิมตำบลเชิงทะเลขึ้น โดยใช้งบประมาณปรับปรุง จำนวน 6 ล้านบาท เพื่อเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียนอนุบาลท้องถิ่น ระหว่างที่มีการปรับปรุงอาคาร เด็กนักเรียนที่เรียนศาสนาและจริยธรรม (เสาร์ และอาทิตย์) ก็ได้ย้ายมาเรียนที่อาคารอเนกประสงค์ และอาคารพิพิธภัณฑ์มัสยิดมูกัรร่มบ้านบางเทา

หลังจาก อบต.เชิงทะเล ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จก็ได้ดำเนินการเปิดเป็นโรงเรียนอนุบาล อบต.เชิงทะเล ชั้นอนุบาล 1 และ 2 และได้ย้ายเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดมูกัรร่มบ้านบางเทา เข้ามาเรียนในอาคารเดียวกัน โดยมีเด็กนักเรียนรวมทั้งหมด 158 คน และได้เปิกการเรียนการสอนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน

ส่วนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังเดิม) นั้น ตนได้มอบหมายให้ นายสามารถ สาเก เลขานุการฯ ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการมัสยิดเพื่อขอปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นอาคารเรียนศาสนาและจริยธรรม เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนศาสนาและจริยธรรม ในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ และอยู่ในระหว่างการดำเนินการ จนกระทั่งได้เกิดปัญหาในเช้าวันนี้ (30 ก.ค.)

ที่มา http://www.manager.co.th/South

559000007822501 559000007822502