กองทุนธนาคารอิสลาม จัดปฐมนิเทศลูกค้าผู้ได้รับทุนไปประกอบพิธีฮัจญ์

27
กองทุนธนาคารอิสลาม จัดปฐมนิเทศลูกค้าผู้ได้รับทุนไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 ณ ห้องอิสกานดา โรงแรมรีเจนท์ รามคำแหง 22 โดยมี ผู้ช่วยผู้จัดการ (นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และ นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการที่ปรึกษากองทุนธนาคารอิสลาม เป็นวิทยากร ในการปฐมนิเทศครั้งนี้
1471230351125 1471230363856