สายการบินเวียตเจ็ท คว้ารางวัลอันดับหนึ่งในองค์กรที่คนต้องการทำงานมากที่สุดในเอเชีย

3
ตัวแทนของสายการบินเวียตเจ็ทเข้ารับรางวัลแบรนด์นายจ้างยอดเยี่ยมแห่งเอเชียประจำปี 2016 (Asia’s Best Employer Brand)

สายการบินเวียตเจ็ท คว้ารางวัลแบรนด์นายจ้างยอดเยี่ยมแห่งเอเชียประจำปี 2016 (Asia’s Best Employer Brand) ใน ฐานะเป็นสายการบินที่มีโซลูชั่นที่ทันสมัยในการรับสมัครพนักงาน รวมถึงการสร้างมาตรฐานสากลและมีสภาพแวดล้อมการทำงานชั้นเยี่ยมสำหรับพนักงาน ทุกคน โดยรางวัลนี้จัดโดยสถาบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การประชุมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โลก (World HRD Congress) ซึ่งมี ซีเอชอาร์โอ เอเชีย (CHRO Asia) เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และรับรองโดยสมาพันธ์ธุรกิจแห่งเอเชีย (Asian Confederation of Businesses)

สายการบินเวียตเจ็ท ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสรรหาบุคลากรในตำแหน่งลูกเรือ โดยเน้นการสรรหาจากประเทศที่มีบุคคลวัยทที่มีคุณภาพอย่างประเทศไทยเป็นหลัก เนื่องจากการทำงานในสายการบินเป็นที่มีความนิยมสูงมาก โดยรางวัล แบรนด์นายจ้างยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best Employer Brand)” คือ การยกย่องความเป็นเลิศของแบรนด์สินค้าและบริการซึ่งเป็นที่พึงปรารถนาของ พนักงานมากที่สุด โดยคณะกรรมการได้พิจารณาจากผู้ประกอบการจำนวน 100 องค์กร ในสาขาธุรกิจต่างๆ ทั่วภูมิภาคเอเชีย และคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อยกย่องความเป็นเลิศในด้านการบริหารงาน ที่ดีเยี่ยม โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของแผนกทรัพยากรบุคคล

 ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 5 ปี สายการบินเวียตเจ็ทได้กลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีผู้ต้องการสมัครเข้าทำงานมากที่สุดจากมากกว่า 40 ประเทศ ทั่วโลก โดยพนักงานระดับมืออาชีพของสายการบินได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างดี เยี่ยม จนทำให้การโดยสารเครื่องบินได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในหมู่นัก เดินทาง ซึ่งไม่เฉพาะในเวียดนาม แต่หมายรวมถึงในประเทศอื่นๆ ทั่วภูมิภาค ก่อนหน้านี้ สายการบินเวียตเจ็ทยังเคยได้รับรางวัล สถานที่ทำงานยอดเยี่ยมของเวียดนาม (Vietnam Best Places to Work) ในปี 2014 และ 2015 โดย สถาบันเนลเซน (Neilsen) ประเทศเวียดนาม

 ปัจจุบัน  สายการบินเวียตเจ็ทมีลูกเรือเกือบ 80 คน ซึ่งถือเป็นครอบครัวสายการบินต้นทุนต่ำแนวใหม่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมการบินในขณะนี้

 สถานที่ทำงานของพนักงานสายการบินเวียตเจ็ท
สถานที่ทำงานของพนักงานสายการบินเวียตเจ็ท
 สภาพแวดล้อมที่ทันสมัยและเป็นมิตร
สภาพแวดล้อมที่ทันสมัยและเป็นมิตร