การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษนำผู้แสวงบุญฮัจย์สู่ซาอุดีอาระเบีย

46

เมื่อ เร็วๆ นี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดเที่ยวบินพิเศษฮัจย์เที่ยวบินแรกของการบินไทย ออกเดินทางจากท่าอากาศยานหาดใหญ่และนราธิวาสไปยังท่าอากาศยานมะดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อนำผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมจากภาคใต้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี 2559 โดยมี นายภาณุ อุทัยรัตน์ (ที่ 4 จากซ้าย) เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิม พร้อมด้วย นายธีรพล โชติชนาภิบาล (ที่ 7 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ ผู้แทนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นายจุฬา สุขมานพ (ที่ 2 จากซ้าย) อธิบดีกรมท่าอากาศยาน และ นายอรุณ บุญชม (ที่ 5 จากซ้าย) รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในฐานะอะมีรุ้ลฮัจย์ ประจำปี 2559 ร่วมในพิธี ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส โดยในปีนี้การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษรวม 13 เที่ยวบิน มีผู้แสวงบุญเดินทางกับการบินไทยรวมจำนวน 3,757 คน

 บรรยายภาพ (จากซ้าย)
ลำดับที่ 1. เรืออากาศเอกปรารถนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคงและมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทยฯ
ลำดับที่ 2. นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน
ลำดับที่ 3. นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี
ลำดับที่ 4. นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ลำดับที่ 5. นายอรุณ บุญชม รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในฐานะอะมีรุ้ลฮัจย์ประจำปี 2559
ลำดับที่ 6. นายอับดุลเร๊าะห์มาน อับดุลสมัด กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ลำดับที่ 7. นายธีรพล โชติชนาภิบาล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทยฯ
ลำดับที่ 8. นายอิสมาแอล หมินหวัง หัวหน้าฝ่ายกิจการฮัจย์ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 9. นายชัยยง รัตนาไพศาลสุข ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารเครือข่ายเส้นทางบินและฝูงบิน บริษัท การบินไทยฯ