มัสยิดสระบุรีรุกหนักบุหรี่ จัดโครงการมัสยิดปลอดบุหรี่ทั้งจังหวัด

72

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 59 เวลา9.00น. คณะกรรมการอิสลามจังหวัดสระบุรีร่วมกับมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)จัดโครงการมัสยิดปลอดบุหรี่ทั้งจังหวัด ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสระบุรี (กอจ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และประกาศเจตนารมณ์เป็นมัสยิดปลอดบุหรี่ทั้งจังหวัด จำนวน 7 มัสยิดในจังหวัดสระบุรีคือ

•    มัสยิดมะบาดุลบารี   อ.เมือง
•    มัสยิดฮิดายะตุสซอลีฮีน   อ.หนองแค
•    มัสยิดยะบั้ลเราะห์มะฮ์    อ.มวกเหล็ก
•    มัสยิดดารุ้ลมู่ฮายีรีน   อ.หนองแค
•    มัสยิดเฟาซุลมู่ฮาญีรีน  อ.วิหารแดง
•    มัสยิดอัลอิสลาม    อ.บ้านหมอ
•    มัสยิดนูรุ้ลฮูดา    อ.แก่งคอย

โดยมีการให้ความรู้เรื่องกฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 และเพื่อลดจำนวนผู้สูบบุหรี่และการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ  รวมถึงมีการให้คำแนะนำและแนวทางในการเยียวยารักษาแก่ผู้ที่สนใจเลิกบุหรี่ โดยร่วมกับทางคลินิกฟ้าใสของจังหวัดสระบุรี

พิธีเปิดงานโดยนายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรีเป็น พร้อมมอบประกาศนียบัตรมัสยิดปลอดบุหรี่ หนังสือคุตบะห์ลา คอมร์และป้ายรณรงค์มัสยิดปลอดบุหรี่ให้แก่อิหม่ามทั้ง 7 มัสยิด โดย ดร.เสน่ห์ พงษ์สว่าง ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงาน

แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานประกอบด้วย ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)    พ.ต.อ.ชโลธร สิทธิปัญญา ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน สภ.เมืองสระบุรี  โรงพยาบาลสระบุรี คุณนิตยา ปัตตะแวว และ คุณนิสากร สิงห์พูล ตัวแทนนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตัวแทนวัฒนธรรมจังหวัด

ภายในงานมีการบรรยายวิชาการโดย ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)  ดร.วิสุทธิ์ สุกรินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีและ อ.ชัช หะซาเล็ม กรรมการอิสลามกรุงเทพมหานคร ร่วมบรรยายวิชาการเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับบุหรี่ ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการแพทย์และด้านศาสนา โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 100 กว่าคน

DSCF8446 07 08