อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมฯ ประจำปี พ.ศ.2559

13

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559  เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ไปเป็นประธาน ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2559 โดยมีคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาขุมชน นายวัฒนา พุทธิชาติ ผู้ว่าราชการแพร่ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมในพิธีฯ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงอำเภอเมือง จังหวัดแพร่

สำหรับในปีพุทธศักราช 2559 กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน  ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ถวายเครื่องบริวารพระกฐินพระราชทาน ได้แก่ บาตร เครื่องอัฐบริขาร ตาลปัตรฯ และเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์รูปที่ครองผ้า และถวายเงินให้กับพระสงฆ์เพื่อเป็นปัจจัยบำรุงพระอาราม ถวายจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล บำรุงและบูรณะพระอาราม จำนวน 2,573,427 บาท

วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นวัดที่มีความสำคัญมากในจังหวัดแพร่และในประเทศไทย เพราะเป็นพระอารารายงานมีพระธาตุช่อแฮ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีเสือ (ปีขาล)

1478854036186

1478854055508 1478854047294 1478854044546 1478854041518