ไอแบงก์ ประกาศสรรหาผู้บริหารระดับสูง

7

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ไอแบงก์) มีความประสงค์รับสมัคร ผู้บริหารระดับ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (อายุสัญญาจ้างคราวละ 4 ปี) จำนวน 8 อัตรา โดยตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ จำนวน 2 อัตรา และ ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจำนวน 6 อัตรา ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่   “http://www.ibank.co.th/2010/th/news/ibank-news-detail.aspx?txtPage=1&Types=3&ID=943  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2650-6999 ต่อ 7059 7069 , 7182 ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)