พช. ระดม จนท.และเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

5

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคใต้ต่อเนื่องมายาวนาน สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จึงได้กำชับไปยังพัฒนาการจังหวัดให้ระดมเจ้าหน้าที่และประสานองค์กรเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน เช่น เครือข่ายโอทอป องค์กรสตรี เป็นต้น ร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่เพื่อรวมพลังให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่พี่น้องประชาชน

“ขณะนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและเครือข่ายต่างร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือในทุกพื้นที่ เช่น ทีมพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ ห้าง Big C กระบี่ มูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชา และเครือข่าย OTOP กระบี่ ร่วมกันรับบริจาคและบรรจุสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ทีมงานพัฒนาชุมชนและเครือข่ายโอทอปภูเก็ตได้ร่วมกันบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง นม น้ำดื่ม น้ำพริกและของใช้ที่จำเป็น บางกลุ่มก็บริจาคเป็นเงินสมทบซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปให้พี่น้องที่ประสบอุทกภัยที่ จ.นครศรีธรรมราช รวมมูลค่ามากกว่าแสนบาท สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำเจ้าหน้าที่ ผู้นำกลุ่มองค์กร แม่บ้าน อาสาสมัคร ผู้นำชุมชน จิตอาสา ทำครัวประกอบเลี้ยง โรงครัวประทานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง  (ภาฯ) ยามยาก แจกจ่ายพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างทั่วถึง จังหวัดนครศรีธรรมราช สตูล และที่อื่นๆ ก็ได้ระดมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเช่นเดียวกัน ในส่วนจังหวัดที่ไม่ประสบปัญหาก็ได้มีการระดมรับบริจาคส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยด้วย เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น” นายอภิชาตกล่าว