กองทุนอิสลาม ธ.ก.ส. และชมรมมุสลิม ธ.ก.ส.ได้รับเกียรติเป็นประธานมอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม

109

กองทุนอิสลาม ธ.ก.ส.  และชมรมมุสลิม ธ.ก.ส. โดยนายวันชัย พฤทธ์พจน์ ประธานชมรมฯ.ได้รับเกียรติจาก นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคาร เป็นประธานมอบถึงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่.จ.นครศรีธรรมราช เมื่อ22มกราคม2560

มีพระครูปลัดเศกสรร มะหิทิโก เจ้าอาวาสวัดคงคาเลียบ ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีฯ และ อ.ฮากีม พิศสุวรรณ  ในฐานะตัวแทนผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้การต้อนรับ และได้รับการประสานงานจากกลุ่มอัสลาม นครศรีฯ พนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครศรีฯ โดยมอบให้เด็กกำพร้า 80คนผู้สูงอายุ.30คน และทั่วๆไปอีก 500กว่าครัวเรือน ทั้งนี้ ยังได้มอบหนังสืออัลกุรอ่าน ให้กับมัสยิด สถานบันที่ถูกน้ำท่วมอีก176เล่ม

ท่านนิพัฒน์
ผอ.ฝ่ายเงินฝาก นายสมชาย อารยชาติสกุล
สุขาติ ขาวเกื้อ ผอ.ธ.ก.ส. จังหวัดนครศรีฯ