ม.มาลายา มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตฯ แก่ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน

446
รายา ดร.นัสรีน ชาฮ์ (Raja Dr Nazrin Shah) มกุฎราชกุมาร รัฐเประ มาเลเซีย เสด็จพระราชทาน ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมาลายา แก่ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน

พับลิกโพสต์ออนไลน์ – มหาวิทยาลัยมาลายา มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แก่ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ในฐานะบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ ทำคุณประโยชน์ด้านการต่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ

เมื่อ วันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ได้เดินทางไปยังประเทศมาเลเซีย เพื่อรับ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Honorary Doctorate in International Relations) ที่มหาวิทยาลัย มาลายา (University of Malaya) แห่งประเทศมาเลเซีย ได้มอบให้  ในฐานะบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ ทำคุณประโยชน์ด้านการต่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ

พิธี ประสาทปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ( Honorary Doctorate in International Relations ) แก่ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ครั้งนี้จัดขึ้นที่หอประชุมมหาวิทยาลัยมาลายา โดยมี รายา ดร.นัสรีน ชาฮ์ (Raja Dr Nazrin Shah) มกุฎราชกุมาร รัฐเประ มาเลเซีย เสด็จมาพระราชทาน

กล่าว สำหรับ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ นั้นได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์มาแล้วทั้งสิ้น 13 ใบ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ กันทั่วโลก รวมมหาวิทยาลัยมาลายาครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมาลายา (University of Malaya) เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1949 โดยปัจจุบันมีคณาจารย์จำนวน 2,500 คน ในปีค.ศ.2012 มหาวิทยาลัยได้แยกออกมาเป็นสถาบันอิสระจากกระทรวงอุดมศึกษาของมาเลเซีย และมีอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS World University Rankings ประจำปีค.ศ. 2012-2013 อยู่ในอันดับที่ 156 ของโลก

1378418_545660705505039_261894959_n

และ พร้อมกับการเดินทางไปมาเลเซียเพื่อรับปริญญาครั้งนี้ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้นำคณะผู้บริหารสื่อมุสลิม 10 คนจากสำนักข่าวต่างๆ ไปดูงาน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ด้วยการเข้าพบบุคคลสำคัญและผู้นำองค์กรระดับสูงของประเทศมาเลเซีย อย่าง ดร.มหาเดร์ มุฮัมมัด อดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย และ พบปะกับผู้บริหารระดับสูงของ เมย์แบงก์ ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่อันดับต้นๆ ของมาเลเซีย ซึ่งบริหารด้วยระบบอิสลาม

นอกจาก นั้นสื่อมวลชนมุสลิมยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ ของประเทศมาเลเซียอีกด้วย เช่น เข้าเยี่ยมชมบริษัทโปรตรอน ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์แห่งชาติของมาเลเซีย เยี่ยมชมเมืองใหม่ ปุตราจายา ซึ่ง เกิดขึ้นจากแนวความคิดของอดีตนายกรัฐมนตรี ดร.มหาเดร์ มุฮัมมัด ที่จะสร้างเมืองเพื่อเป็นที่ตั้งของฝ่ายบริหารและประมุขของประเทศ อยู่ทางตอนใต้ของกรุงกัวลาลัมเปอร์ มีพื้นที่ราว 4,932 เฮกเตอร์ ที่มีการวางผังเมืองอย่างเป็นสัดส่วน เป็นต้น

การนำสื่อมวลชนมุสลิมไปดูงานครั้งนี้ ดร.สุรินทร์ เผยว่า เจตนาของตน ต้องการให้สื่อมวลชนมุสลิมได้รับประสบการณ์ เรียนรู้ และเสริมสร้างทัศนคติที่ดี เพื่อการทำงานด้านการเผยแพร่ สื่อสารในสิ่งดีงาม และสร้างสรรค์ต่อสังคมมุสลิมไทยในโอกาสต่อไป

กล่าว สำหรับ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เกิดวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2492 เป็นคน จ.นครศรีธรรมราช มีบิดาเป็นครูมุสลิม ศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดบ้านตาล ศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแคลร์มอนต์ สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2515 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (พ.ศ. 2518) และปริญญาเอกด้านมานุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (พ.ศ. 2525) เริ่มอาชีพนักวิชาการในตำแหน่งอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่าง พ.ศ. 2518-2529

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นนักการเมืองชาวไทยมุสลิมที่โดดเด่น เข้าสู่แวดวงการเมืองในปี พ.ศ. 2529 โดยได้รับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.นครศรีธรรมราช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกตั้งเข้ามาในสภาผู้แทนราษฎรติดต่อกัน 7 สมัย เคยเป็นเลขานุการของนายชวน หลีกภัย ขณะที่นายชวนดำรงตำแหน่ง ประธานสภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. 2529-2531)

ต่อ มาเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2535-2538  และเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2544

ต่อ มา ดร.สุรินทร์ ได้เข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน ซึ่งมีวาระ 5 ปี โดยเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 จนสิ้นสุดวาระเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา และนับเป็นคนไทยคนที่สองที่ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญนี้

*** อ่านประวัติ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ โดยละเอียด ได้ที่   http://www.bloomberglink.com/people/dr-surin-pitsuwan/

1377286_10151708697006309_2074398519_n
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ นำคณะสื่อมวลชนมุสลิมเข้าพบ ดร.มหาเดร์ มูฮัมมัด อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
1380686_10151712140106309_125260872_n
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ นำคณะสื่อมวลชนมุสลิมเข้าพบ ผู้บริหารระดับสูงของ เมย์แบงก์