ป.ป.ส. ร่วมกับ กองกำลังผาเมือง วางมาตรการเข้มข้นสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ

8

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองกำลังผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการป.ป.ส.) พร้อมด้วย นายพิภพ ชำนิวิกัยพงศ์ รองเลขาธิการป.ป.ส. เข้าเยี่ยมและหารือกับ พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เพื่อรับทราบสถานการณ์การลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนไทยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และหารือการวางมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน เพื่อสกัดกั้นลดปริมาณยาเสพติดที่เข้ามาในประเทศเพื่อลดการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน

สำหรับการหารือในครั้งนี้ สืบเนื่องจากพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่สามเหลี่ยมทองคำที่เป็นแหล่งผลิตยาเสพติด มีการจับกุมเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายใหญ่อย่างต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนเส้นทางลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยตามเส้นทางธรรมชาติ ชายแดนไทยจึงถือเป็นด่านแรกในการสกัดกั้นยาเสพติด นอกจากนี้ในเส้นทางลำน้ำโขงการนำเข้ายาเสพติดยังอาศัยช่องทางเรือบรรทุกสินค้าที่ยากต่อการตรวจค้นและเรือเล็กที่สามารถโยนของขึ้นฝั่งที่จุดนัดหมายได้ ดังนั้น มาตรการหนึ่งที่สำคัญ คือ การสกัดกั้นยาเสพติดที่เข้มข้นตามแนวชายแดนไทยและลำน้ำโขงโดยเฉพาะชายแดนภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแหล่งผลิตยาเสพติดและแหล่งเก็บพักยาเสพติดของชนกลุ่มน้อย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตในประเทศเพื่อนบ้านมากที่สุด ดังนั้น การสกัดกั้นในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือจะต้องมีการวางแผนการดำเนินงานที่เข้มข้นและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปริมาณการนำยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยและนำมาแพร่ระบาดในหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้ง ผ่านไปยังประเทศที่สาม นอกจากการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้มีการลักลอบนำยาเสพติดเข้าตามแนวชายแดนแล้ว ยังดำเนินการสกัดกั้นไม่ให้มีการลักลอบส่งออกเคมีภัณฑ์ที่นำไปใช้ในขั้นตอนต่างๆ ในการผลิตยาเสพติด ซึ่งมีการส่งผ่านประเทศไทยไปยังแหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัยที่มี 6 ประเทศร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยผลการปฏิบัติการร่วมกันที่ผ่านมา กองกำลังผาเมือง ศุลกากรด่านเชียงแสน หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแม่น้ำโขงเขตเชียงราย และ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ร่วมกันตรวจยึดสารเคมีเมทิลลีนคลอไลน์ (Methylene Cholide) น้ำหนัก 20 ตัน ที่ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พบว่าเป็นสารเคมีที่สั่งจากบริษัทผู้ผลิตในสาธารณรัฐประชาชนจีน ลำเลียงมายังท่าเรือกรุงเทพฯ เพื่อส่งออกทางท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน แห่งที่ 2 ไปยังบริษัทปลายทางในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทั้งนี้ เมทิลลีนคลอไลน์ เป็นวัตถุอันตรายประเภท 1 ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เป็นสารเคมีทั่วไปใช้ในการอุตสาหกรรม หากนำไปใช้ในทางที่ผิด สามารถนำไปใช้ในขั้นตอนการทำละลายของกระบวนการผลิตยาเสพติดประเภทไอซ์ และยาบ้า ซึ่งสารดังกล่าว จะสลายไปในกระบวนการผลิต เมทิลลีนคลอไลน์ที่ยึดได้สามารถนำไปผลิตไอซ์ ได้ประมาณ 4,000 กก. หรือผลิตยาบ้าได้ประมาณ 200 ล้านเม็ด

นอกจากนี้กองกำลังผาเมืองยังมีผลการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้
วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ปะทะกับขบวนการยาเสพติดบริเวณชายแดนด้านอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดเสียชีวิต 6 คน บาดเจ็บ 2 คน ยึดยาบ้า 554,000 เม็ด เฮโรอีน 43 ถุง รวม 30.1 กิโลกรัม ฝิ่นดิบ 1 กิโลกรัม
วันที่ 27 มกราคม 2560 ปะทะกับขบวนการยาเสพติดหมู่บ้านบ้านผาหมี อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดเสียชีวิต 1 ราย พร้อมยึดยาบ้า 300,000 เม็ด

ในการนี้ เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้มอบรถยนต์ เครื่องบริโภค และอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้แทน ฉก.ม.3 ฉก.ม.5 ฉก.ทพ.31 บก.ควบคุม ทพ.ศปก.ทภ.3 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนด้วย