ทหารมุสลิมเฮ! กลาโหมอนุมัติลาหยุด วันอีดอัฎฮา ฮ.ศ.1434

1039

กระทรวง กลาโหม อนุมัติให้ทหารกองประจำการที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งมีความประสงค์จะไปประกอบ ศาสนกิจในวันอีฏิลอัฎฮา ประจำปี ฮ.ศ. 1434   ได้หยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 ตุลาคม  2556 ส่วนข้าราชการอื่น ๆ ให้ใช้สิทธิ์การลาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกลาโหมกำหนด

 

DA234