กองทุนอิสลาม ธ.ก.ส. จับมือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เปิดแนวรุกการเงินฐานรากระบบอิสลามลงสู่ชุมชนมัสยิด

16

เมื่อวันที่7ก.พ.2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ โดยท่านประธานฯอัสนาวี มุคุระ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และพนักงาน ธ.ก.ส. กองทุนอิสลาม ธ.ก.ส. โดย นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส. ได้ชี้แจงการดำเนินระบบการเงินอิสลามของธนาคารที่ให้บริการทั้งด้านการรับฝากเงินและการให้สินเชื่อระบบอิสลาม ทั้งการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาผ่านกองทุนซะกาต  กองทุนฮัจญ์และอุมเราะฮ์ ประจำทุกปี สร้างผลกำไรแบ่งปันผลตอบแทนผู้ฝากเงินเพื่อการลงทุน(มูฏอรอบะฮ์) มาตลอดเกือบ18ปี

หลังจากนั้น นายวันชัย พฤทธ์พจน์ พนักงานเจ้าหน้าที่กองทุนอิสลาม ธ.ก.ส. ได้ชี้แจงอธิบาย โครงสร้างและขั้นตอนการบริหารการเงินอิสลาม และการให้บริการในธุรกรรมการเงินอืสลาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นความถูกต้องตามหลักศาสนา อย่สงยัางยืน. ซึ่งทั้งสององค์กรจะมีแผนการขับเคลื่อนระบบการเงินอิสลามให้เป็นวิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิมในจังหวัดกระบี่ ต่อไป