ผลสำรวจดัชนีผู้ประกอบการสตรีของมาสเตอร์การ์ดชี้ ไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่ผู้หญิงมีโอกาสเติบโตในการทำงานสูงที่สุด

7

กรุงเทพมหานคร(14มีนาคม2560)มาสเตอร์การ์ดเผยผลสำรวจจากดัชนีผู้ประกอบการสตรีของมาสเตอร์การ์ด (Mastercard Index of Women Entrepreneurs) โดยผลสำรวจจากดัชนีชี้ให้เห็นว่ากลุ่มประเทศเศรษฐกิจรายได้สูงมีแนวโน้มที่ดีสำหรับผู้หญิง ทั้งทางด้านโอกาสทางความก้าวหน้า โอกาสทางความรู้และทางการเงิน ตลอดจนมีสภาพที่เอื้อต่อการประกอบกิจการมากกว่า ดัชนีนี้เป็นการจัดอันดับ 20 ประเทศที่มีคะแนนทางด้านผู้ประกอบการสตรีสูงที่สุด โดยประเทศไทยติดหนึ่งในสิบอันดับต้น และถือเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงเพียงประเทศเดียวที่ติดอันดับในครั้งนี้

ดัชนีนี้ยังชี้ให้เห็นด้วยว่า ผู้หญิงไทยถูกขับเคลื่อนโดยประสิทธิภาพในการทำงานเช่นเดียวกับผู้หญิงในประเทศจีนและมาเลเซีย ทั้งนี้อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากความจริงที่ว่า ผู้หญิงไทยไม่เพียงแต่จะต้องทำงานเต็มเวลาเท่านั้น แต่ยังต้องทำหน้าที่แม่และ/หรือภรรยาไปพร้อมกันด้วยโดยไม่ให้ขาดตกบกพร่อง

ในภาพรวม ประเทศที่พัฒนาแล้วถูกจัดให้อยู่ในลำดับต้นๆ ซึ่งนำโดยประเทศนิวซีแลนด์ (ครองอันดับหนึ่ง ด้วยคะแนน 74.4)ประเทศแคนาดา (ครองอันดับสอง ด้วยคะแนน 72.4) และประเทศสหรัฐอเมริกา (อันดับสาม ด้วยคะแนน 69.9) โดยกลุ่มประเทศเหล่านี้มีสภาพที่เกื้อหนุนให้ผู้หญิงได้มีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจ อาทิ มีชุมชนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีการปกครองและความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ โดยรวมแล้ว กลุ่มประเทศเศรษฐกิจรายได้สูงจึงมีแนวโน้มที่ดีกว่าสำหรับผู้หญิงทางด้านความก้าวหน้า โอกาสทางความรู้และทางการเงิน

ดัชนีผู้ประกอบการสตรีของมาสเตอร์การ์ด–10ประเทศอันดับต้นที่มีสภาพเกื้อหนุนและเปิดโอกาสให้ผู้หญิงประสบความสำเร็จในฐานะผู้ประกอบการได้มากที่สุด

1.นิวซีแลนด์ – 74.4

2.แคนาดา – 72.4

3.สหรัฐอเมริกา – 69.9

4.สวีเดน – 69.6

5.สิงคโปร์ – 69.5

6.เบลเยี่ยม – 69.0

7.ออสเตรเลีย – 68.5

8.ฟิลิปปินส์ – 68.4

9.สหราชอาณาจักร – 67.9

10.ไทย – 67.5

“ทุกวันนี้ ผู้หญิงที่มีความคิดและเป้าหมายในชีวิตมีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีและเป็นโอกาสที่สำคัญอย่างยิ่งทางธุรกิจ แม้ว่าอคติทางวัฒนธรรมจะยังคงมีอยู่ในสังคมก็ตาม แต่เราจะทำหน้าที่ในส่วนของเราเพื่อช่วยสร้างปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่จะเสริมความแข็งแกร่งและผลักดันให้เกิดรากฐานเพื่อความเติบโตทั้งในระดับบุคคลและระดับเศรษฐกิจโดยรวม” มาร์ตินา ฮันด์-เมฌอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของมาสเตอร์การ์ด กล่าว

“การส่งเสริมให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงเครือข่ายต่างๆที่จำเป็น จะช่วยให้พวกเธอมีโอกาสที่มากขึ้นในการประสบความสำเร็จได้สูงสุดตามศักยภาพของตน และยังช่วยเร่งให้เกิดการเติบโตที่ครอบคลุมหลากหลายด้านมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ภาครัฐและภาคเอกชนจึงจำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านวัฒนธรรมและทางด้านองค์กร รวมถึงการส่งเสริมผู้นำที่เป็นเพศหญิงให้มากขึ้น” แอนน์ คาร์นส์ประธานส่วนตลาดนานาชาติของมาสเตอร์การ์ด กล่าว

ดัชนีนี้เผยให้เห็นว่าการประกอบธุรกิจของผู้หญิงในแต่ละภูมิภาคนั้นมีอัตราและรูปแบบของพัฒนาการที่แตกต่างกัน

  • สิงคโปร์ (90.6)นิวซีแลนด์ (89.5) และแอฟริกาใต้ (86.7) มีคะแนนเรื่องความเท่าเทียมทางเพศสูงที่สุดหากมองในแง่ของโอกาสการเข้าถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
  • ประเทศที่ด้อยพัฒนากว่า อย่าง เวียดนาม (อันดับ 4 ด้วยคะแนน 6) ฟิลิปปินส์ (อันดับ 10 ด้วยคะแนน 82.3) และอินโดนีเซีย (อันดับ 11 ด้วยคะแนน 82.0) มีคะแนนสูงเกินความคาดหมาย ทั้งนี้เป็นเพราะตลาดเหล่านี้มีแนวโน้มสูงในเรื่องของการกู้ยืมหรือการออมทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดการเข้าถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
  • กลุ่มตลาดเศรษฐกิจรายได้สูงมีปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบกิจการมากที่สุด ตลาดในกลุ่มนี้รวมถึง สิงคโปร์ (83.3) นิวซีแลนด์ (82.6) และฮ่องกง (82.2)

ท่านสามารถตรวจสอบรายงานผลการสำรวจฉบับเต็มได้ที่นี่:http://news.mstr.cd/2lMU6Bq

#### #

วิธีการวิจัย

ดัชนีผู้ประกอบการสตรีของมาสเตอร์การ์ดเป็นการสำรวจระดับความสามารถของผู้ประกอบการเพศหญิงในการผันโอกาสจากสภาพเกื้อหนุนต่างๆ ในบริบทท้องถิ่นของตนเองให้เกิดเป็นประโยชน์ได้สูงสุด โดยการชั่งน้ำหนักเพื่อหาผลรวมจากปัจจัยสำคัญสามประการ อันได้แก่ (๑) ตัววัดผลความก้าวหน้าของสตรี (ระดับของความโน้มเอียงทางทัศนคติที่มีต่อเพื่อนร่วมงานเพศหญิง ผู้นำทางธุรกิจและการเมือง รวมถึงโอกาสสู่การประกอบการและสภาพทางการเงินที่เข้มแข็งของสตรี) (๒) ปัจจัยทางความรู้และทางการเงิน (ระดับของโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน ภูมิความรู้ขั้นสูง และความสนับสนุนสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมของสตรี) และ (๓) สภาพที่เอื้อต่อการประกอบกิจการ (มุมมองในภาพกว้างเกี่ยวกับความสะดวกในการประกอบ