นานมีบุ๊คส์มอบรางวัล13 ผลงานเขียนคุณภาพ แจ้งเกิด 16 นักเขียน ในโครงการประกวดวรรกรรม “แว่นแก้ว” ครั้งที่ 12

28

นานมีบุ๊คส์จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลวรรณกรรมรางวัล “แว่นแก้ว” ครั้งที่12 มีผลงานคุณภาพที่ได้รับรางวัลรวม 13 ผลงาน ใน 4 ประเภทงานเขียน ประกอบด้วย ประเภทนิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม 4 รางวัล โดยรางวัลชนะเลิศ ตกเป็นของ “ใครอยากอาสาไหนยกมือหน่อย!” โดย ยุวดี สุวรรณศักดิ์ชัย ร่วมกับขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร ประเภทหนังสือภาพเสริมความรู้ 2 รางวัลเรื่อง “โอ้โฮ!” โดยณัฐรดา กิตติคุณเดชา คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทนวนิยายเยาวชน 3 รางวัล โดยมี 2 เรื่องที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “ริมคลองนั้นมีผมกับเป็ด” โดย คบเพลิง สราญ และ “ช้างบิน” โดย อรเกษม รอดสุทธิ ด้านประเภทนวนิยายสำหรับผู้ใหญ่4 รางวัล โดยรางวัลชนะเลิศตกเป็นของ ลักษณ์ เกษมสุข กับผลงานเรื่อง “วิเวกโพรงกระต่าย”

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ประธานกรรมการโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “แว่นแก้ว” เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ สุวดี จงสถิตย์วัฒนา ประธานกลุ่มนานมีบุ๊คส์ มอบรางวัล ให้กับ 16นักเขียนที่ตบเท้าเข้าร่วมงานอย่างพร้อมหน้า พร้อมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ผศ.ดร. ผดุง พรมมูลชมัยภร แสงกระจ่าง จรูญพร ปรปักษ์ประลัย วิชชา ลุนาชัยโตมร ศุขปรีชาฯลฯ เปิดวงเสวนาวิพากษ์วิจารณ์ผลงานที่ได้รับรางวัลอย่างสร้างสรรค์ และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการนำพัฒนาฝีมือต่อไปอีกด้วย

สุวดี จงสถิตย์วัฒนา ประธานบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลแว่นแก้ว กล่าวว่า“ตลอดระยะเวลาที่นานมีบุ๊คส์ได้ดำเนินโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “แว่นแก้ว” อันทรงเกียรตินี้ มายาวนานร่วม 17 ปี ผลิตผลงานเขียนทรงคุณค่าและแจ้งเกิดนักเขียนคุณภาพอีกมากมาย และในปี 2560 นี้ ยังคงดำเนินต่อไปเป็นครั้งที่ 13 อีกทั้งยังเป็นปีสำคัญที่นานมีบุ๊คส์ดำเนินธุรกิจครบรอบ 25 ปี เราได้ผลิตหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้กับคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง และสำหรับโครงการประกวดรางวัลวรรณกรรมแว่นแก้วนี้ ถือเป็นอีกโครงการที่ดิฉันภาคภูมิใจ ที่ได้ร่วมส่งเสริมให้เกิดนักเขียนไทยมากขึ้นและพัฒนายกระดับคุณภาพผลงานเขียนให้ดีขึ้นทัดเทียมกับประเทศต่างๆ สร้างโอกาสให้คนไทยได้อ่านหนังสือผลงานคนไทย และสามารถขายลิขสิทธิ์ไปประเทศต่างๆมากขึ้น  ทั้งนี้นอกจากการประกวด เราจึงมีการจัดการอบรมพัฒนาการเขียนหนังสือแนวต่างๆมาทุกปีอย่างต่อเนื่องอีกด้วยดิฉันจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนผลงานโดยฝีมือคนไทย รวมถึงร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งต่อๆไปนี้ค่ะ”

ผลการประกวดวรรณกรรมรางวัล “แว่นแก้ว” ครั้งที่ 12แบ่งการประกวดออกเป็น
6 ประเภท ได้แก่ ประเภทนิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม ประเภทหนังสือภาพเสริมความรู้ ประเภทนวนิยายสำหรับเยาวชน ประเภทนวนิยายสำหรับผู้ใหญ่ ประเภทสารคดีสำหรับเยาวชน และประเภทสารคดีสำหรับผู้ใหญ่

ประเภทนิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่เรื่อง“ใครอยากอาสาไหนยกมือหน่อย!” โดย ยุวดี สุวรรณศักดิ์ชัย และขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรื่อง “หมูนิ่มกับบ้านขยะ” โดย อภิชญ์ บุศยศิริ และตองหนึ่ง เสริมสุจริต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรื่อง “เอ๊ะ! ของใครนะ” โดย สาวิตรีต์ พรหมพิทักษ์กุล และ รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง “ลูกลิงกลับใจ” โดย ไพโรจน์ คงเกิด และพิศิษฐ รัตนวงศ์

ประเภทหนังสือภาพเสริมความรู้ คณะกรรมการมีมติว่าไม่มีหนังสือเล่มใดควรได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง “โอ้โฮ!” โดย ณัฐรดา กิตติคุณเดชารองชนะเลิศอันดับ 2ได้แก่ เรื่อง “รองเท้าของมะลิ” โดย กิตติยา ลี้ครองสกุล

ประเภทนวนิยายสำหรับเยาวชน รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่เรื่อง “ริมคลองนั้นมีผมกับเป็ด” โดย คบเพลิง สราญและเรื่อง “ช้างบิน”  โดย อรเกษม รอดสุทธิ รางวัลชมเชย ได้แก่เรื่อง “เอกอีเอ้กเอย” โดย ศิริ มะลิแย้ม

ประเภทนวนิยายสำหรับผู้ใหญ่ รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่เรื่อง “วิเวกโพรงกระต่าย” โดย ลักษณ์ เกษมสุขรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่เรื่อง “อุโมงค์ดอกไม้” โดย แพรพลอยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2           ได้แก่เรื่อง “กรุณาป้อนคำถามอีกครั้ง” โดย ติกขปัญญ์ มณีนุ่มและรางวัลชมเชย ได้แก่เรื่อง “คนทะนงกับหมู่บ้านที่ยังไม่มีใครรู้จัก” โดย กร ศิริวัฒโณ

ประเภทสารคดีสำหรับเยาวชน และประเภทสารคดีสำหรับผู้ใหญ่ คณะกรรมการมีมติว่าไม่มีหนังสือเล่มใดควรได้รับรางวัล

สำหรับโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “แว่นแก้ว” ครั้งที่ 13แบ่งการประกวดออกเป็น 2 กลุ่ม  ได้แก่ กลุ่มหนังสือสำหรับเด็กเล็ก 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) อายุ 3-8 ปี ประกอบด้วยประเภทนิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม และประเภทหนังสือภาพเสริมความรู้ และกลุ่มหนังสือสำหรับเยาวชน อายุ 12-18 ปี แบ่งออกเป็น ประเภทนวนิยายสำหรับเยาวชน และประเภทสารคดีสำหรับเยาวชนโดยมีรางวัลชนะเลิศประเภทละ 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทละ 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทละ 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 10,000 บาท และรางวัลชมเชยประเภทละ 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 5,000 บาท ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกเรื่องจะได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หนังสือได้รับการจัดพิมพ์และจำหน่ายโดยบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด พร้อมค่าลิขสิทธิ์นอกเหนือจากเงินรางวัล ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ –30 เมษายน2560 ประกาศผลในเดือนสิงหาคม 2560 ดูรายละเอ