“ซือดะ” มอบผลิตภัณฑ์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

4

นางสาวณิชรัตน์ ชำนาญกิจ (ที่1จากซ้าย) รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด มอบผลิตภัณฑ์ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซือดะ ให้แก่โรงเรียนพิมานวิทย์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ในงานพิมานวิทย์สัมพันธ์ ปีที่ 97 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 และหารายได้ช่วยเหลือนักเรียน โดยมีนาย สมาน เมฆลอย (ที่1จากขวา)  เป็นตัวแทนรับมอบ ณ  บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้