“ไอแบงก์ ประกาศควบรวมสาขาธนาคาร”

20

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) สาขาบิ๊กซี ปัตตานี จะไปเปิดให้บริการชั่วคราวที่ สาขาจะบังติกอ ปัตตานี ที่ตั้งเลขที่ 49/9-12 ถนนกะลาพอ ตำบลจะบังติกอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โทรศัพท์      073-311-820-3 โทรสาร 073-311-879 ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป โดยจะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น.