เปิดตัว “คลัสเตอร์อาหารเชียงราย”

54

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “คลัสเตอร์อาหารเชียงราย” หรือ Chiangrai Food Cluster Showcase 2017 โดยมีนายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม นางการะเกด โชติชินรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการรวมก ลุ่มอุตสาหกรรม สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  นายเฉลิมเกียรติ ธานทองไพบูลย์ ประธานคลัสเตอร์อาหารเชียงราย และนายวิศิษฏ์ อริยะ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็น ทรัลพลาซ่า เชียงราย ร่วมงานด้วย โดยได้รับเกียรติจากพระมหาวุฒิชั ย  วชิรเมธี ปาฐกถาธรรม เรื่อง “พลังแห่งคลัสเตอร์” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อเสริม สร้างศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่ ซูเปอร์คลัสเตอร์ และคลัสเตอร์เป้าหมายตามนโยบายรั ฐบาลกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย เมื่อเร็วๆ นี้

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “คลัสเตอร์อาหารเชียงราย” จัดโดย สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ,สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม คลัสเตอร์อาหารเชียงราย ร่วมกับเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงราย เพื่อแสดงพลังและประชาสัมพันธ์สิ นค้าคลัสเตอร์อาหารเชียงรายให้ เป็นที่รู้จัก และได้นำสินค้าจาก 20 กิจการ ที่ได้รับการส่งเสริมศักยภาพโดย สถาบันอาหาร และผลิตภัณฑ์จากสมาชิกคลัสเตอร์ อาหารเชียงรายมาจัดแสดง ภายใต้แนวคิด “Supermarket of  Thailand”  อาทิ เครื่องดื่มชาลำไยอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์อาหารจากถั่วดาวอินคา แยมผลไม้เพื่อสุขภาพ ผลไม้อบแห้งซุปเปอร์ฟรุ๊ต ไอศกรีมผงกึ่งสำเร็จรูป เยลลี่ผงกึ่งสำเร็จรูป และเค้กสับปะรดนางแล เป็นต้น