หน้าแรก ข่าวในประเทศ เศรษฐกิจ/ธุรกิจ

ไอแบงก์จัดงาน “IBank Iftar Dinner” ร่วมละศีลอด “สานสัมพันธ์สื่อมวลชนมุสลิม”

18

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จัดงาน”ไอแบงก์ อิฟต๊อร ดินเนอร์” สานสัมพันธ์สื่อมวลชนมุสลิม” เพื่อกระชับความสัมพันธ์สื่อมวลชนมุสลิมที่ให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสารธนาคารในรอบปีที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่โรงแรมอัลมีรอซ ย่านรามคำแหง กรุงเทพฯ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ “ไอแบงก์” ได้จัดงาน “IBank Iftar Dinner” เพื่อกระชับความสัมพันธ์สื่อมวลชนมุสลิม พร้อมทั้งเลี้ยงรับรองละศีลอดแก่ผู้เข้าร่วมงาน

ในงานมีการเสวนาพิเศษโดยคณะที่ปรึกษาด้านศาสนาของธนาคารฯ รวมทั้งการปาฐกถาพิเศษจากนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารฯ ที่ได้อธิบายให้แก่สื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบสถานการณ์ปัจจุบันของธนาคาร และทิศทางในอนาคตหลังรัฐบาลอนุมัติปรับโครงสร้างธนาคารและก.คลังได้เพิ่มทุน 1.8 หมื่นล้านบาท