หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวทั่วไทย

กรมการศาสนา จัดละศีลอด  ชู”สืบสานคุณธรรม สร้างสัมพันธ์รอมฎอน”

59

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดเลี้ยงละศีลอด ภายใต้โครงการ “สืบสานคุณธรรม สร้างสัมพันธ์รอมฎอน ประจำปี 60”  เพื่อส่งเสริมการปฎิบัติศาสนกิจตามหลักทางศาสนาอิสลาม สร้างความสมานฉันท์ เเละสานสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมกับศาสนิกชนในสังคม

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยนายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา ได้จัดงานเลี้ยงละศีลอด “สืบสานคุณธรรม สร้างสัมพันธ์รอมฎอน ประจำปี 2560 (ฮ.ศ.1438)” เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฎิบัติศาสนกิจตามหลักทางศาสนาอิสลาม เสริมความเข้มเเข็ง สร้างความสมานฉันท์ เเละสานสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมกับศาสนิกชนในสังคม เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมเเห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

งานเลี้ยงละศีลอดครั้งนี้ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี โดยมีนายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม องค์กรอิสลามในประเทศไทย แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน ผู้บริหาร เเละเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา มาร่วมงานคับคั่ง

“กระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลในเรื่องศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติศาสนกิจของศาสนิกชนทุกศาสนา รวมทั้งการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในเดือนรอมฎอนซึ่งถือเป็นศาสนกิจอันสำคัญของศาสนาอิสลาม จึงขอมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนปฏิบัติศาสนกิจในเดือนนี้ โดยการจัดงานสืบสานคุณธรรม สร้างสัมพันธ์รอมฎอน ขึ้นในวันนี้”  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว

งานเลี้ยงละศีลอด เดือนรอมฎอน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลงานด้านศาสนา มีนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ที่เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลาม จึงได้ร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรีเเละคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายทางศาสนา จัดโครงการสืบสานคุณธรรม สร้างสัมพันธ์รอมฎอน นี้ขึ้นมา