ประธานกรรมการไอแบงก์ เปิดงาน “Ibank Iftar Dinner สานสัมพันธ์สื่อมวลชนมุสลิม”

24
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการไอแบงก์ กล่าวเปิดงาน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) นำโดย  นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Ibank Iftar Dinner สานสัมพันธ์สื่อมวลชนมุสลิม” ในช่วงก่อน10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการทำความดีของพี่น้องชาวมุสลิม ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนมุสลิม จากการร่วมสนับสนุนการเผยแพร่ข่าวสารของธนาคารด้วยดีเสมอมา  โดยมี นายมนต์ชัย   รัตนเสถียร กรรมการธนาคาร พร้อมด้วย นางสาววีณา เตชาชัยนิรันดร์ กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคาร อ.อรุณ บุญชม ผู้ชำนาญการชะรีอะฮ์ ดร.อณัส อมาตยกุล ประธานที่ปรึกษาด้านชะรีอะฮ์และคณะ นายชัยนันท์ ลภิธนานุวัฒน์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการธนาคาร ตลอดจนนายวิสุทธิ์ บริบูรณ์  รองกรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหารธนาคาร และสื่อมวลชนมุสลิม ให้เกียรติร่วมงานกันอย่างคับคั่ง  ณ โรงแรมอัลมีรอซ  เขตสวนหลวง เมื่อเร็วๆ นี้

บรรยากาศภายในงานการเลี้ยงรับรองอาหารละศีลอดเต็มไปด้วยความอบอุ่น  โดยมีผู้บริหารธนาคารคอยให้การต้อนรับสื่อมวลชนที่เดินทางมาร่วมงานในช่วงเย็น

อ.มูฮัมมัดชุกรี่ บัลบาห์ อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน
อ.อรุณ บุญชม ผู้ชำนาญการด้านชะรีอะฮ์ นำขอพร

ต่อจากนั้น ภาคพิธีการเริ่มด้วยความศิริมงคล โดยการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน โดย อ.มูฮัมมัดชุกรี่  บัลบาห์ ประธานสถาบันอัลกุรอ่านประเทศไทย และพิธีเปิดงานโดย นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารกล่าวต้อนรับและเปิดงาน

“ผมขออวยพรให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกคนสามารถบำเพ็ญกุศล ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนได้บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ทุกประการ ตลอดจนการชำระ  ซะกาตในเดือนรอมฎอน ซึ่งไอแบงก์ เปิดให้บริการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องมุสลิม  ชำระซะกาต บัญชีซะกาต ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  ขอให้ผลของการบำเพ็ญตน  ส่งเสริมให้ทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาโดยทั่วกัน“ และในนามของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณท่านสื่อมวลชนมุสลิมทุกท่านที่ได้ร่วมเผยแพร่ข่าวสารของธนาคารด้วยดีเสมอมา”  นายชัยวัฒน์ กล่าว

ต่อด้วยการเสวนาของคณะที่ปรึกษาด้านชะรีอะฮ์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประเด็น “ชะรีอะฮ์กับบทบาทธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อพี่น้องมุสลิม” โดยวิทยากร ประกอบด้วย อ.อรุณ บุญชม ผู้ชำนาญการด้านชะรีอะฮ์   ดร.อณัส อมาตยกุล ประธานคณะที่ปรึกษาด้านศาสนา ดร.มะรอนิง สาแลมิง ที่ปรึกษาด้านศาสนา   อ.ปราโมทย์ มีสุวรรณ ที่ปรึกษาด้านศาสนา  อ.เสนีย์ อยู่เป็นสุข ที่ปรึกษาด้านศาสนา และนายสัญญา ปรีชาศิลป์ ผู้จัดการบริหารส่วนสื่อสารองค์กร ดำเนินการเสวนา

ประธานธนาคารกับคณะทีปรึกษาด้านชะรีอะฮ์
การเสวนาของคณะที่ปรึกษาด้านชะรีอะฮ์ไอแบงก์
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ มอบของที่ระลึกให้กับดร.อณัส อมาตยกุล

ดร.อณัส อมาตยกุล กล่าวว่า “สังคมมุสลิมควรมีความมั่นใจสูงสุดว่าธนาคารอิสลามเป็นธนาคารที่มีศักดิ์ และสิทธิ์พร้อมต่อชื่อธนาคารอิสลาม เนื่องจากธุรกรรมของธนาคารนี้เป็นธุรกรรมตามหลักชะรีอะฮ์ที่อัลลอฮฺทรงประทานมาผ่านนบีมูฮัมหมัด ศ็อลลั๊ลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม แม้ว่าเคาเตอร์ธนาคารจะเหมือนกับเคาเตอร์อื่นๆ ทั่วไป แต่วิธีการที่จะเกิดผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดอยู่ในสายตา และการดูแลของบอร์ดชะรีอะฮ์”

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ มอบของที่ระลึกให้กับอ.อรุณ บุญชม

อ.อรุณ บุญชม กล่าวว่า “ถ้าจะนับอายุธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย นับตั้งแต่มีสาขาแรกสาขาคลองตัน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2546 ถึงวันนี้มีอ