“ดีป้า” ส่งดิจิทัลแมนลงพื้นที่น่าน พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้เข้าถึงเทคโนโลยี

15

ดีป้า ส่งดิจิทัลแมนลงพื้นที่น่าน พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้เข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้น ผู้ประกอบการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ บนโซเชียลมีเดีย

นายศรศิลป์ วัฒนสนธิ ที่ปรึกษาวิทยากรอาสา จังหวัดน่าน กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ “ดีป้า” ว่า ขณะนี้วิทยากรอาสาในจังหวัดน่าน ได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้เรื่องการจำหน่ายสินค้าผ่านเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการไปแล้ว อยู่ระหว่างการติดตามประเมินงาน

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในจังหวัดน่านส่วนใหญ่จะผลิตสินค้าประจำท้องถิ่น สินค้าโอทอป สินค้าแปรรูป จำพวกน้ำพริก ไม้กวาด ผ้าหัตถกรรม ของที่ระลึก ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการในชุมชน ผลิตเพื่อจำหน่ายกันอยู่แล้ว แต่ยอมรับว่า ผู้ประกอบการในพื้นที่ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 ถนัดการจำหน่ายสินค้าออฟไลน์ มีผู้ประกอบการเพียงร้อยละ 10 ที่ถนัดการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการระดับกลางและระดับสูงที่มีหน้าร้านชัดเจน และผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายส่งออกอยู่แล้ว อาทิ ร้านเครื่องเงิน ร้านผ้า ซึ่งผู้ประกอบการมักจะมีลูกหลานกลุ่มเจนเอ็กซ์ (Gereration X) หรือกลุ่มคนที่อายุระหว่าง 30-44 ปี ที่ช่วยเรื่องการออกบูธและเป็นกลุ่มที่ใช้โซเชียลมีเดียในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แต่กลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่ถนัดสินค้าออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแปรรูปอาหาร น้ำพริก ของที่ระลึก สินค้าหัตถกรรม เนื่องจากผู้ประกอบการเป็นผู้สูงอายุ แต่กลุ่มดังกล่าว ก็ยินดีเปิดรับความรู้เรื่องเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ และหลังจากการอบรม ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ก็เริ่มใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้น มีการโพสต์จำหน่ายสินค้าทางแอปพลิเคชันไลน์ และโพสต์จำหน่ายสินค้าผ่านทางเฟสบุ๊ค พร้อมกันนี้ เชื่อมั่นว่า ผู้ประกอบการที่ได้รับการอบรมจากโครงการของดีป้า น่าจะประสบความสำเร็จในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ โดยเฉพาะผู้ประกอบการเครื่องเงิน กาแฟ ผ้าเมืองน่านลายน้ำไหล ลูกเดือยอบกรอบ เพราะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใช้โซเชียลมีเดียอยู่แล้ว โครงการของดีป้า จึงเป็นการส่งเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการมากขึ้น

นายศรศิลป์ กล่าวอีกว่า ข้อดีของโครงการนี้ เป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการทุกรายเริ่มปรับตัวใช้โซเชียลมีเดีย จากเดิมทีไม่มีความสนใจ ก็กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นว่า ปัจจุบันมีการแข่งขันจำหน่ายสินค้าจำนวนมาก ดังนั้น ต้องหันมาใช้โซเชียลมีเดียในการจำหน่ายสินค้าบ้างแล้ว และมั่นใจว่า โครงการนี้จะช่วยกระตุ้นยอดจำหน่ายสินค้าของจังหวัดน่านได้มากขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม นอกจากวิทยากรอาสาชุดเดิมที่ได้ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการไปแล้ว ล่าสุดยังได้ประสานกับทางสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน.เพื่อให้ครู กศน.ได้ร่วมเป็นวิทยากรอาสาด้วย เบื้องต้นอบรมวิทยากรอาสาครู กศน.ไปแล้วหนึ่งครึ่ง เตรียมอบรมอีกหนึ่งครั้ง ก่อนลงพื้นที่พบผู้ประกอบการภายในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งเหตุผลหลักที่ต้องให้ครู กศน.มาร่วมเป็นวิทยากร เนื่องจากครู กศน.มีโอกาสพบปะและพูดคุยกับผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นปกติอยู่แล้ว จึงทำให้มีความคุ้นเคยและเข้าถึงตัวผู้ประกอบการมากขึ้น ขณะเดียวกันผู้อำนวยการ กศน. ก็ต้องการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในจังหวัดอยู่แล้ว จึงได้ร่วมมือกันพัฒนาโครงการดังกล่าวด้วย

นายศรศิลป์ ยังเชิญชวนผู้ประกอบการว่า โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้ผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายรายอื่นๆในชุมชน ให้สามารถทำการค้า เพิ่มช่องทางการขายสินค้าบนโซเชียลเน็ตเวิร์คภายในประเทศ และต่างประเทศในอนาคต เพิ่มรายได้และช่วยในการบริหารจัดการศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ โดยการเข้าร่วมโครงการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับรหัส ในการเข้าไปโพสต์ขายสินค้าในโครงการ และได้ใช้ซอฟต์แวร์ระบบการขาย การบั