กคช.ลุยต่อสานฝันผู้มีรายได้น้อย จัดงานมหกรรม “บ้านเคหะประชารัฐ ครั้งที่ 2”ดอกเบี้ยถูก เช่าก่อนซื้อ ฟรีโอน ดีเดย์ 30 มิ.ย.นี้

55

กคช.ลุยต่อสานฝันผู้มีรายได้น้อย สนองนโยบายประชารัฐ จัดงานมหกรรมบ้านเคหะประชารัฐ ครั้งที่ 2 สร้างความสุข เพื่อสังคมไทยดอกเบี้ยถูก เช่าก่อนซื้อ ฟรีโอน ดีเดย์ 30 มิ..นี้

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เอาใจผู้มีรายได้น้อยอัดโปรโมชั่นทุกรูปแบบเร่งยอดขายบ้านสร้างแล้ว   เสร็จนับหมื่นยูนิตทั่วทุกภูมิภาคของประเทศสามารถจองบ้านภายในงานที่สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติเขตบางกะปิกรุงเทพฯหรือสำนักงานกคช. ทั่วประเทศหรือจองผ่านออนไลน์ในระบบ Smart Device (เฉพาะโครงการที่เข้าร่วม) ที่พร้อมใช้งานสะดวกรวดเร็วจ่ายเงินจองผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ

นายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์

นายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าทางกคช.เตรียมพร้อมรับมือประชาชนที่สนใจเข้ามาจองบ้านในโครงการ “บ้านเคหะประชารัฐ ครั้งที่ 2 สร้างความสุข เพื่อสังคมไทยบริเวณสำนักงานใหญ่ กคช. เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ในวันที่ 30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2560 เป็นระยะเวลา 5 วัน และเปิดจองตั้งแต่ 30 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2560 รวม 10 วัน วัน ณ ศูนย์ชุมชนและสำนักงานของ กคช. ศาลาประชาคมแหลมฉบัง ห้างสรรพสินค้าทวีกิจ จ.สระบุรี  Big C กาฬสินธุ์  ที่ว่าการอำเภอตาคลี จ.นครสวรรค์  ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารจากทางผู้บริหารระดับสูงที่จะนำข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสาธารณะทุกช่องทางตั้งแต่ปลายสัปดาห์นี้เป็นต้นไป ทั้งหมด 148 โครงการ รวมจำนวน 20,817 หน่วย จองเริ่มต้นเพียง 1,000 – 3,000 บาท ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตและชุมชนในสังคมให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนและทัดเทียมกันตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยในระยะยาว

ทั้งนี้ทางกคช.ยังผลักดันโครงการนำร่องอีก 48 โครงการมาเข้าในระบบ Smart Device ซึ่งพร้อมแล้วที่จะเปิดให้ลูกค้าประชาชนจองบ้านผ่านสื่อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกคช. ซึ่งในช่วงนี้จัดให้มีโปรโมชั่น ดอกเบี้ย 1.49 % ต่อปี โดยเช่าซื้อกับ กคช.โดยตรง (เฉพาะโครงการที่เข้าร่วม) หรือโปรโมชั่นพิเศษแบบ Rent to Buy เช่าก่อน ซื้อเมื่อพร้อม (เฉพาะโครงการที่เข้าร่วม)  ผ่อนน้อย โดยค่าเช่าที่ชำระไปแล้วบางส่วนยังสามารถนำมาหักเป็นส่วนหนึ่งของเงินต้นเมื่อยื่นขอสินเชื่อได้   เพียงคลิกเข้าไปจองพร้อมชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสและทำสัญญาจองภายใน 7 วัน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีและเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้เข้าระบบมาจองได้ใหม่  นอกจากนี้ลูกค้าที่จองแล้วแต่ขอสินเชื่อไม่ผ่าน ยังสามารถขอเงินจองคืนได้ในภายหลัง   โดยติดต่อที่สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานของ กคช.ทั่วทุกภูมิภาค   อีกทั้งทาง กคช.ยังได้มอบหมายนโยบายให้เจ้าหน้าที่ดูแลพร้อมให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด ตลอดจนการประสานงานความร่วมมือกับธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ในด้านข้อมูลเชิงลึกรวมทั้งจัดให้เข้าโปรแกรมโรงเรียนวินัยทางการเงิน ให้คำแนะนำแนวทางในการบริหารเงินอย่างมีวินัยแก่ลูกค้า เพื่อผลักดันให้บรรลุถึงการพิจารณาอนุมัติขอสินเชื่อจากธนาคารในที่สุด ซึ่งโครงการที่เปิดจอง ได้แก่ โครงการบ้านสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 90 โครงการ รวม 10,614 หน่วย โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 38 โครงการ รวม 4,600 หน่วย และโครงการที่ ครม.อนุมัติเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2559 จำนวน 20 โครงการ รวม 5,603 หน่วย ในเขตพื้นที่กรุงเทพปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร ตลอดจนภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ เช่น อยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สุรินทร์ หนองคาย อุบลราชธานี ยโสธร อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ พะเยา ลำปาง สุราษฎร์ธานี ตรัง เป็นต้น

ทางกคช.คาดหวังว่าโครงการทั้งหมดที่นำมาเปิดจองกว่า 20,817 หน่วยจะสามารถโอนได้ตามเป้าและเป้าหมายการขายไม่ต่ำกว่า 5,000 หน่วยตลอดจนยังได้มีการผลักดันโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2559 อีกจำนวน 5,603 หน่วยโดยได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้วตั้งเป้าเริ่มก่อสร้างครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดภายในปีนี้ประมาณ 2,000 กว่าหน่วยพร้อมวางแผนยุทธศาสตร์ทางการตลาดโดยกำหนดเป้าหมายการขายควบคู่การประสานงานสถาบันการเงินในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเพื่อสร้าง Cash Flow และนำเงินที่ได้มาขยายผลเพื่อสร้างโครงการใหม่ๆจัดสรรบ้านในโครงการทำเลดีราคาไม่แพงให้ถึงมือประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกภูมิภาคสร้างความสุขเพื่อสังคมไทยอย่างแท้จริงและยั่งยืนสืบไป

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลโครงการต่างๆของกคช.ได้ที่เว็บไซต์WWW.NHA.CO.TH หรือติดต่อ   Call Center โทร.1615