ไอแบงก์ แจ้งปิดปรับปรุงระบบ “ATM Promptpay” ชั่วคราว

1

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จะปิดปรับปรุงระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะดำเนินการปิดให้บริการระบบ ATM PromptPay ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 00.00-02.00 น. และวันที่ 17 สิงหาคม 2560         เวลา 00.01-02.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1302 หรือที่เว็ปไซต์ www.ibank.co.th และทาง www.facebook.com/ibank.th ขออภัยในความไม่สะดวก