หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

18 นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น พช. เข้าแคมป์เก็บตัว

6

วันนี้ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางรักใจ กาญจนะวีระ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน นำทีม 18 นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2560 สื่อมวลชนหลากหลายแขนง และเจ้าหน้าที่กองประชาสัมพันธ์ รวม 30 คน ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ปี 2561 หว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมการ์เดนท์วิลล่า 1 โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ซึ่งการจัดเวทีครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามโครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาและคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น โดยกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และเชิดชูเกียรติแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยจะมีการคัดเลือกให้เหลือเพียง 18 คน จาก 18 เขตตรวจราชการ เพื่อเข้ารับรางวัลนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2560

นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการศึกษาดูงาน และกระบวนการทำงานด้านสื่อสารมวลชนวิทยุและโทรทัศน์จากสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 และเข้ารับรางวัลในงาน “มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (CD Day 2017)” ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ